Naar inhoud
Gemeente Mol

Negatief advies voor omgevingsvergunning Klasse I recyclagebedrijf Wastic

donderdag 2 juli 2020

Het gemeentebestuur geeft een negatief advies voor de vergunningsaanvraag van recyclagebedrijf Wastic om zich te vestigen in de Emiel Becquaertlaan in Donk. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat dergelijke industriële activiteiten niet passen in de onmiddellijke nabijheid van een dorpskern. Uiteindelijk beslist de Deputatie van de provincie Antwerpen of deze omgevingsvergunning Klasse 1 al dan niet wordt verleend.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning Klasse I om recyclagebedrijf Wastic te vestigen op de Emiel Becquaertlaan 91 in Donk werd in juni onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit leidde tot 4 officiële bezwaarschriften – waaronder één petitie met 156 handtekeningen - van verontruste inwoners van Donk. De buurt vreest voor geluids- en geurhinder door de bedrijfsactiviteiten en extra vrachtverkeer door de aan- en afvoer van materialen.

Negatief advies

Hoewel de aan- en afvoer van materialen zou verlopen via de Lichtstraat (Verlipark) begrijpt het gemeentebestuur het standpunt van de omwonenden. Dergelijke vergunningsplichtige activiteiten horen niet thuis vlakbij een dorpskern, ook al biedt het gewestplan historisch deze mogelijkheid. Daarom geeft het gemeentebestuur een negatief advies voor deze aanvraag. Finaal ligt de beslissing over de omgevingsvergunning evenwel bij de Deputatie van de provincie Antwerpen. De bevoegdheid van het gemeentebestuur beperkt zich tot het organiseren van een openbaar onderzoek en het verlenen van een niet-bindend advies.

Meer info: Provincie Antwerpen - dienst omgevingsvergunningen, 03 224 64 81, omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be