Naar inhoud
Gemeente Mol

Mol Tennis Club ontvangt 98.847 euro subsidie voor aanleg vier padelvelden

vrijdag 3 juli 2020

Mol Tennis Club ontvangt als eerste vereniging een subsidie van 98.847 euro uit het infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector. De club diende op 20 mei 2020 een aanvraag in voor de aanleg van vier padelvelden aan de Belsebaan 26. De kosten voor de aanleg van de padelvelden worden geraamd op 395.289 euro. De subsidie is dus goed voor maar liefst 25% van de investeringen. Het infrastructuurfonds vormt een extra ondersteuning naast de renteloze lening die de gemeente al jaren toekent.

Het subsidiereglement infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector werd op 23 maart 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. De subsidie vormt een extra ondersteuning naast het systeem van de renteloze lening die de gemeente al een aantal jaren toekent aan de verenigingen in de jeugd-, cultuur- en sportsector. Deze renteloze lening wordt door de verenigingen enorm gewaardeerd, maar is vaak niet voldoende om zeer zware investeringen te kunnen dragen om te voldoen aan de steeds strengere regelgeving rond brandveiligheid.

Verbeteren infrastructuur

In het meerjarenplan 2020-2025 werd een aantal acties goedgekeurd waarbij het gemeentebestuur wil inzetten op het verbeteren van de infrastructuur in de jeugd-, cultuur- en sportsector. Het gemeentebestuur voorziet daarom een bijkomende subsidiëring. Verenigingen kunnen beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies:

  1. Infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking. Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze subsidie is dat het infrastructuurproject waarvoor de subsidie wordt aangevraagd een totale kostprijs heeft van minimum 250.000 euro.
  2. Infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen. De investering heeft een totale kostprijs van minimum 12.500 euro.

Subsidieaanvraag goedgekeurd

Het subsidiereglement infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag na advies van een werkgroep. Op 3 juni 2020 gaf deze werkgroep een positief advies. De aanvraag van Mol Tennis Club voldoet aan alle voorwaarden van het reglement. De infrastructuursubsidie voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking bedraagt maximum 25% van de kostprijs van de investering met een maximum van 150.000 euro, in dit geval dus 98.847 euro.

Wat is padel?

Padel is een racketsport met ingrediënten uit onder andere tennis en squash. Het is een terugslagspel dat zowel enkel als dubbel wordt gespeeld op een rechthoekig terrein omringd door U-vormige glazen of betonnen wanden. De bal blijft in het spel na contact met de wanden. Dit zorgt voor langere rally’s en levert meer spelplezier op. Strategie is bij padel belangrijker dan kracht!

We wensen Mol Tennis Club veel succes met deze mooie uitbreiding van de activiteiten.

Meer info: financiële dienst, 014 33 09 41, financien@gemeentemol.be