Naar inhoud
Gemeente Mol

Geef je opmerkingen op het bladkorvenplan tot en met 15 juli 

vrijdag 26 juni 2020

Nog tot en met 15 juli krijgt elke inwoner de kans om opmerkingen te maken op het bladkorvenplan voor de aankomende herfst en winter. Nadien wordt het plan vastgelegd en gebeuren er voor dit jaar géén wijzigingen meer. In vergelijking met 2019 voorzien we tien extra bladkorven. De werking van de bladkorven vraagt jaarlijks een aanzienlijke investering van het gemeentebestuur, zowel in manschappen als financiële middelen.  

Sinds 2014 werkt onze groendienst met een ander verdeelsysteem voor de bladkorven. Terwijl voordien de bladkorven werden geplaatst op vraag van de bewoners, werken we sindsdien met objectieve criteria. De groendienst plaatst alleen bladkorven in gemeentelijke straten met grote laanbomen (hoger dan tien meter) die veel bladafval hebben. Voorbeeld hiervan zijn eiken, lindes, beuken, … De bladkorf staat ten dienste van heel de straat en niet specifiek per woning.

Elk jaar bijsturen en verfijnen
Op basis van enkele terechte opmerkingen tijdens de herfst en winter van vorig jaar én de groei van bomen in sommige straten sturen we het voorstelplan bij. Je vindt het voorstel op www.gemeentemol.be/bladkorven. Wie niet akkoord gaat, kan nog tot en met woensdag 15 juli een gemotiveerd bezwaar indienen via een e-formulier op www.gemeentemol.be/bladkorven. Opmerkingen na deze datum worden niet meer bekeken voor het bladkorvenplan van dit jaar, maar dienen voor de evaluatie richting 2021.

Hoe werkt het systeem?
Het systeem van de bladkorven helpt het gemeentebestuur om de bladeren van laanbomen langs gemeentelijke wegen eenvoudig te verzamelen en te verwijderen. Bewoners verzamelen zelf de bladeren in de korf, een externe firma zuigt in opdracht van het gemeentebestuur de korven eenmaal per week leeg . Maak geen nieuwe hoopjes tussen twee bladkorven in. Die ruimen we niet op.

Bij een volle bladkorf leg je de overige bladeren op een hoopje tegen de bladkorf aan.

Het voorstel voor 2020
Het is onmogelijk om naast elke gemeentelijke laanboom een bladkorf te plaatsen, waardoor er op objectieve basis een voorstel werd uitgewerkt. Dit omvat het volgende:

  • We beschikken over 506 bladkorven. Deze willen we op een objectieve manier verdelen.
  • De bladkorven worden op de voorziene locaties geplaatst in oktober en verwijderd in de loop van december.
  • De groendienst selecteerde in de verschillende gehuchten in een 80-tal woonstraten met grote laanbomen en veel bladerafval. Straten met kleinere en halfgrote laanbomen (lager dan 10 meter) of een plaats met één geïsoleerde boom komen niet in aanmerking. Ook langs gewestwegen plaatsen we geen bladkorven.
  • Alleen ter hoogte van de bewoning komen er in de geselecteerde straten bladkorven.
  • We streven in de geselecteerde straten naar een tussenafstand van 50 meter tussen de bladkorven, waardoor je maximum 25 meter moet lopen. De bladkorven komen afwisselend aan elke zijde van de straat. De bladkorven zijn niet gebonden aan een huisnummer, maar worden objectief over de lengte van de straat geplaatst.
  • Een externe aannemer maakt eenmaal per week alle bladkorven leeg.
  • Wanneer er ander groenafval in een bladkorf wordt gedeponeerd dan de bladeren van de laanbomen, verwijderen we deze bladkorf. Ook bij niet-gebruik van een bladkorf halen we deze in de loop van de herfstperiode weg.

Wat in de straten met kleine en halfgrote laanbomen?
Deze straten krijgen – door de beperkte bladerval - géén bladkorven. Groenafval kan je tot 250 kilogram gratis naar het containerpark brengen.

Enkele Centrumstraten
Voor enkele Centrumstraten en pleintjes met laanbomen (pleintjes Ginderbroek, kerkplein Millegem,…)  werd beslist om deze zelf regelmatig op te ruimen. Dit wordt behouden. Concreet gaat het om de Jakob Smitslaan en de Adolf Reydamslaan. Ook in deze straten komen dus geen bladkorven.

Niet akkoord met het voorstel?
Elke inwoner krijgt tot en met woensdag 15 juli de kans om het voorstel van de groendienst te bekijken. Je vindt het plan op www.gemeentemol.be/bladkorven. Wie niet akkoord gaat, kan een bezwaarschrift indienen.

We verzamelen en beoordelen alle opmerkingen. Mogelijk leidt dit nog tot beperkte bijsturingen voor deze herfst- en winterperiode. We beoordelen elke opmerking voor een volledige straat. Ofwel staan er bladkorven in een volledige woonstraat met bewoning ofwel nergens.

Opmerkingen die binnenkomen in de herfstperiode zelf, worden bekeken voor het ‘bladkorvenplan’ van 2021. 

Meer info: groendienst, 014 33 07 37, groendienst@gemeentemol.be