Naar inhoud
Gemeente Mol

Coronawachtpost in sporthal Den Uyt sluit de deuren

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 25 juni 2020

Donderdag 25 juni sluit de coronawachtpost in sporthal Den Uyt de deuren. Patiënten uit onze gemeente kunnen vanaf dan op afspraak in Geel en Herentals terecht. We blijven evenwel waakzaam. Het virus is zeker nog niet verdwenen. Zo stellen we de afgelopen dagen vast dat er opnieuw meer afspraken in de coronawachtposten worden gemaakt. Als de evolutie van de coronacijfers het vereisen, heractiveren we binnen de twee dagen de wachtpost op een andere locatie in onze gemeente.

Sinds 18 maart diende sporthal Den Uyt als triagepost voor patiënten met coronasymptomen. Huisartsen voerden er in veilige omstandigheden klinische onderzoeken uit en namen er sinds begin mei ook coronatesten af.

1.000 testen

In totaal werd in onze wachtpost een duizendtal coronatesten afgenomen, waarvan 1,5% met een bevestigde coronabesmetting. De centra in Geel en Herentals blijven de komende weken wel open volgens de noodzakelijke openingsuren. Ook een weekendpermanentie wordt verzekerd.

Huisartsen kunnen je naar één van deze locaties doorverwijzen voor verder klinisch onderzoek of een coronatest. Je huisarts maakt hiervoor in dat geval de afspraak. De boodschap blijft dus: ‘Ziek? Bel je huisarts!’.  

 

Binnen de 2 dagen herstarten

Wanneer de coronacijfers dit vereisen, kunnen we de coronawachtpost binnen de twee dagen herstarten. Dit zal evenwel op een andere locatie gebeuren, zodat sporthal Den Uyt beschikbaar blijft voor de Grabbelpas en de sportclubs.

Positieve samenwerking en dankbaarheid

De coronawachtpost in Den Uyt was een gedeelde organisatie van de huisartsenkring en het gemeentebestuur. Zo verzorgden gemeentelijke medewerkers de permanentie op het secretariaat. De samenwerking verliep uitstekend. Zowel de huisartsen als het gemeentebestuur willen alle medewerkers uitdrukkelijk bedanken die hebben bijgedragen aan de organisatie en het feilloze verloop.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be