Naar inhoud
Gemeente Mol

Eenrichtingsverkeer Lichte Hoeve verdwijnt tijdens de zomervakantie

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 25 juni 2020

De proefopstelling met eenrichtingsverkeer in een deel van de Lichte Hoeve wordt in de zomervakantie tijdelijk verwijderd. De opstelling kwam er op verzoek van het oudercomité van basisschool Klim-op Ginderbuiten en werd op 3 januari ingevoerd. Op 1 september plaatsen we de huidige proefopstelling terug totdat de resultaten van de bevraging verwerkt zijn én er finaal een beslissing wordt genomen over het verkeersregime in de Lichte Hoeve. We hopen in het najaar een beslissing te kunnen nemen.

Het brengen en halen van schoolkinderen aan het begin en het einde van de schooldag leidde in het verleden tot chaotische situaties in de Lichte Hoeve. Het invoeren van een verplichte rijrichting vermindert het aantal kerende auto’s en garandeert meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de straat. Door de proefopstelling is de schoolpoort voor auto’s alleen nog maar bereikbaar via de Acaciastraat of de Kropstraat. Het wegrijden gebeurt via Ginderbuiten.

Impact buurtbewoners

Uiteraard heeft het invoeren van deze verkeersmaatregel ook een impact op de bewoners van de Acaciastraat, Lichte Hoeve en Kropstraat. Daarom werken we met een proefopstelling. Dit maakt het mogelijk om de gevolgen van het eenrichtingsverkeer correct te beoordelen, zowel voor de buurtbewoners als voor de veiligheid van de schoolomgeving.

Reacties over proefopstelling

Het gemeentebestuur ontving afgelopen maanden heel wat reacties over deze proefopstelling. We kregen een aantal negatieve reacties van buurtbewoners, vooral over de omrijdfactor. Vanuit de school kwamen vooral lovende woorden over het meer gestructureerde verloop van de ochtend- en de avondspits voor de school.

Corona

Normaal zou midden maart een overleg plaatsvinden tussen het gemeentebestuur, bewoners van de betrokken straten, schoolmedewerkers en ouders van Klim-op om de proefopstelling te evalueren. Corona gooide jammer genoeg roet in het eten.

Verder verloop en bevraging proefopstelling

Door corona kunnen we moeilijk op korte termijn een buurtvergadering organiseren om van gedachten te wisselen over de mogelijke oplossing voor de toekomst. Daarom werken we met volgende aanpak:

  • 1 juli: verwijderen huidige proefopstelling. Tijdens de zomervakantie geldt dus opnieuw tweerichtingsverkeer in Lichte Hoeve.
  • Zomervakantie: bevraging organiseren bij alle buurtbewoners en bij de schoolmedewerkers en ouders. Deze bevraging verloopt online, behalve voor wie een papieren versie aanvraagt. We willen ook graag ieders mening weten over een tussenvoorstel, waarbij éénrichtingsverkeer slechts geldt op de momenten die relevant zijn voor de schooldagen en/of –uren.
  • 1 september: terugplaatsen proefopstelling tot resultaten verwerkt zijn én er finaal een beslissing is genomen over het verkeersregime van de Lichte Hoeve.
  • Najaar: Finale beslissing nemen.

Met deze aanpak wil het gemeentebestuur ook in coronatijden met zoveel mogelijk overleg en participatie beslissen over deze moeilijke dossiers.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be