Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur schenkt 3.250 euro noodhulp aan vzw Creroea in D.R. Congo

1606 noodhulp congo zaba kina
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 23 juni 2020

De gemeenteraad besliste op 22 juni om via de Molse vzw Zaba Kina 3.250 euro uit het noodhulpfonds over te maken aan de vzw Creroea in de Democratische Republiek Congo. Zaba Kina is al jaren actief in Congo in de streek rond Boma en heeft er tal van projecten lopen. Door de coronacrisis komt de werking in Congo zwaar onder druk te staan en dreigt elke positieve vooruitgang teniet te gaan. Om dit te voorkomen, vroeg Zaba Kina via de mondiale raad noodhulp aan.

Het coronavirus slaat wereldwijd keihard toe. Ook D.R. Congo blijft niet gespaard. Terwijl hier de maatregelen mondjesmaat versoepelen en er volop gewerkt wordt aan een exitstrategie is het in Congo nog steeds bang afwachten. De vzw Creroea, de Congolese partner van de Molse solidariteitsgroep vzw Zaba Kina, wordt bijzonder zwaar getroffen door deze crisis. Zaba Kina vroeg daarom – als lid van de mondiale raad – voor deze uitzonderlijke situatie steun via het noodhulpfonds van onze gemeente.

Projecten ondersteunen

Boma is een havenstad in Congo met 500.000 inwoners en ligt aan de rivier de Kongo op ongeveer 100 kilometer afstand van de monding. Sinds 2008 ondersteunt Zaba Kina er tal van projecten waaronder het beheer van een weeshuis, onderwijs en kleine lokale economische activiteiten. Voor hun werking doen zij beroep op de vzw Creroea, een samenwerking die bijzonder goed loopt en positieve resultaten boekt.

Coronacrisis

Door de coronacrisis komt de werking in Congo, door de extreem hoge inflatie, de tekorten op de voedselmarkt, de toegenomen armoede met als gevolg nog meer hulpaanvragen voor de vzw Creroea, zwaar onder druk te staan. Na positief advies van de mondiale raad besliste de gemeenteraad om 3.250 euro noodhulp te geven aan de vzw Creroea via de vzw Zaba Kina.

Noodhulpfonds

Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen snel een bijdrage te kunnen leveren. Dit fonds past in onze gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua én de aardbeving een jaar later in Turkije.

Meer info: dienst ontwikkelingssamenwerking, 014 33 15 63,samenlevingsopbouw@gemeentemol.be