Naar inhoud
Gemeente Mol

Moskee dient aanvraag in voor nieuwe locatie langs Borgerhoutsendijk

woensdag 17 juni 2020

Het gemeentebestuur ontving recent een omgevingsvergunningsaanvraag van Ayasofya Moskee. De moskee met ontmoetingsruimte wil verhuizen naar een pand op de hoek van de Borgerhoutsendijk met de Beekstraat. Het betreft de oude bedrijfsgebouwen van Tricots Altribo. Het dossier zit momenteel nog in de beginfase. De omgevingsvergunningsaanvraag omvat een gedeeltelijke functiewijziging, namelijk deze van de bestaande bedrijfsgebouwen. Het gemeentebestuur heeft met de moskee afgesproken dat de procedure in volledige transparantie zal verlopen én dat open communicatie met de buurt essentieel is.

De oude locatie in de Molenstraat – tegenover de bibliotheek – was te klein en voldeed niet langer. De moskee was hier vele jaren gevestigd, zonder enig probleem met de buurt. Ook het gemeentebestuur onderhoudt al jarenlang positieve contacten met het moskeebestuur.

Alle buurtbewoners krijgen de kans om via een officiële consultatieronde hun mening kenbaar te maken. Daarnaast is de moskee bereid om tijdens de lopende procedure de buurtbewoners te informeren over het initiatief, onder andere via een brochure en persoonlijke rondleidingen.

Consultatieronde
De data van de consultatieronde – die één maand zal duren – zijn op dit moment nog niet gekend. Er ontbreken nog een aantal essentiële dossierstukken waardoor de omgevingsvergunningsaanvraag nog niet volledig kan verklaard worden. Pas na deze procedurestap kan een eventuele consultatieronde worden opgestart. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van alle opmerkingen en voorstellen, waarna finaal wordt beslist over de gedeeltelijke functiewijziging van het pand. Mogelijk zijn hier voorwaarden en afspraken aan verbonden. De woning zal gebruikt worden voor de huisvesting van de imam, terwijl het magazijn volgens de aanvraag als gebedsruimte zal worden ingericht.

Goed nabuurschap
De moskee streeft naar een goed nabuurschap met alle omwonenden. Dit lukte de afgelopen 40 jaar goed in de Molenstraat. Het bestuur wil deze aanpak verderzetten op de nieuwe locatie. Zo zullen er strikte afspraken komen met de buurt omtrent het parkeren op vrijdagmiddag, traditioneel het drukste moment.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be