Naar inhoud
Gemeente Mol

Bezoek- en uitgaansregeling woonzorgcentrum Ten Hove vanaf maandag 22 juni

woensdag 17 juni 2020

Beste familie en vrienden

Vanaf maandag 22 juni zetten we een volgende stap in de uitgaans- en bezoekregeling. We zijn erg blij dat we jullie en onze bewoners bijkomende contactmogelijkheden kunnen aanbieden, na deze lange periode van elkaar missen.

Elk woonzorgcentrum gaat aan de slag met de algemene principes binnen de eigen context en eigen omstandigheden. Elke situatie is anders en vraagt een aanpak op maat. Het is dus mogelijk dat onze regeling afwijkt van andere woonzorgcentra of van wat in de media verschijnt. In onze regelingen proberen we menselijkheid en veiligheid zoveel mogelijk met elkaar te verzoenen.

Vanaf maandag 22 juni:

Bezoek partners

 • Bezoek op de kamer is toegelaten tussen 13 en 16 uur
 • Het aantal bezoeken is onbeperkt op weekdagen en zaterdag
 • Het paramedisch team belt de partners op om afspraken te maken.

Op de kamer gelden de algemene richtlijnen:

 • Een mondmasker is verplicht
 • Je bewaart altijd 1,5 meter afstand
 • Je zorgt voor een goede handhygiëne

Gelieve rekening te houden met volgende afspraken:

 • Kom je voor het eerst? Meld je dan aan in de inkomhal. We begeleiden je naar de afdeling.
 • Zoek geen contact met andere bewoners.
 • Verplaatsingen maken in het woonzorgcentrum is niet toegestaan. Je gaat rechtstreeks naar de kamer van je partner of naar de uitgang als je naar huis gaat.
 • Heb je vragen? Blijf dan op de kamer en gebruik het oproepsysteem.
 • Vertrek je? Verwittig ons via het oproepsysteem zodat een medewerker kan langskomen om contactoppervlakken te desinfecteren.

Bezoek in de cafetaria
De huidige bezoekmogelijkheid in de cafetaria breidt uit naar keuze uit vijf dagen (van maandag tot en met vrijdag) om bezoeken te reserveren. We voorzien één moment van 1 uur per bewoner en maximaal twee bezoekers tegelijkertijd.

Reserveer je bezoek via Sheeva https://sheeva.be/ten-hove

De huidige maatregelen tijdens dit bezoek blijven verder geldig!

Uitgaansregeling
Vanaf maandag 22 juni mogen de bewoners het woonzorgcentrum verlaten voor (para)medische behandelingen, zakelijke afspraken, een wandeling, familiebezoek,… rekening houdend met volgende voorwaarden:

 • Het verlaten van het woonzorgcentrum kan enkel in overleg met de directie en/of hoofdverpleegkundige. Dit wil zeggen dat er voor individuele bewoners en/of situaties andere voorwaarden bepaald kunnen worden.
 • Bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten na afspraak en bij voorkeur met begeleiding van een familielid/mantelzorger, professioneel vervoer (bijv. ambulancier) of een personeelslid.


De bewoner en de begeleider zorgen er voor dat:

 • de afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd wordt
 • bewoner én begeleider steeds een mondmasker dragen
 • de handhygiëne toegepast wordt

  Een uitstap, al dan niet onder begeleiding, kan enkel doorgaan als de bewoner én de begeleider gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden en de laatste 14 dagen niet positief testten op COVID-19.

We zullen aan de bewoner of de begeleider vragen om een verklaring op eer te tekenen voor deze richtlijnen. Als de bewoner zelf niet in staat is deze richtlijnen op te volgen, staat de begeleider hiervoor in. Elke andere begeleider zal telkens éénmalig dit document moeten invullen.

We vragen om het verlaten van het woonzorgcentrum aan te vragen via Sheeva https://sheeva.be/ten-hove:

 • minimaal 24 uur op voorhand
 • mét vermelding van uur van ophalen

Je familielid zal je opwachten op het afgesproken uur in de inkomhal van Ten Hove.

Uitstappen vinden plaats:

 • elke weekdag en op zaterdag tussen 13 en 16 uur
 • onbeperkt naar aantal keren
 • de site mag verlaten worden

Afspraken voor het ophalen van je familielid:

 • Meld je aan bij de aanwezige medewerker in de inkomhal
 • Registreer je (je naam, adresgegevens en telefoonnummer, naam bewoner Ten Hove, uur vertrek en terugkomst)
 • Breng de bewoners uiterlijk om 16 uur terug. In de inkomhal van Ten Hove staat personeel klaar om de bewoner te begeleiden naar de afdeling.

Bij uitstappen gelden uiteraard ook de algemene richtlijnen: bij voorkeur bezoek in openlucht, maximaal aantal personen tegelijkertijd, …

Babbelhut

Omdat er nu meer contactmogelijkheden zijn, beslisten we om de reservaties voor de Babbelhut te stoppen. Eerder gemaakte afspraken gaan nog door maar nieuwe reserveringen zijn niet meer mogelijk.

Algemene informatie

 • Als de richtlijnen niet worden opgevolgd, kan de directie, na overleg met de coördinerend en raadgevend arts of een andere medisch verantwoordelijke, oordelen dat de bewoner na terugkomst 14 dagen op de kamer moet blijven (kamerisolatie).
 • Zowel voor de veiligheid van onze andere bewoners en medewerkers, én het welbevinden van je familielid, vragen wij om de richtlijnen correct te volgen.
 • De directie kan de huidige regeling aanpassen als de omstandigheden wijzigen.
 • Je kan de aangepaste verklaring op eer (link nog in te voegen) reeds invullen en meebrengen bij een volgende afspraak.

Voor een volgende fase bekijken we de uitbreiding van bezoek op de kamer alsook uitbreiding van de tijdstippen.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op. Wij hopen dat jullie genieten van de momenten met elkaar!

Meer info: woonzorgcentrum Ten Hove, 014 33 16 00, wzctenhove@gemeentemol.be