Naar inhoud
Gemeente Mol

Ondanks corona leggen toch 293 leerlingen uit zesde leerjaar fietsexamen af

fietsexamen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 12 juni 2020

Op 15, 17 en 19 juni leggen 293 leerlingen uit onze gemeente, Balen en Dessel een fietsexamen af. Dit examen is bedoeld voor de leerlingen van het zesde leerjaar, als voorbereiding op het zelfstandig naar de middelbare school fietsen. Na een intensieve oefenperiode moeten de leerlingen bij wijze van proef een vooraf bepaalde route veilig afleggen. Ondanks corona neemt toch de helft van het normale aantal leerlingen deel aan het examen.

Samen met de school, de ouders en de leerlingen werd het fietsexamen grondig voorbereid. Jammer genoeg kon het infomoment voor de ouders niet plaatsvinden door corona. De scholen ontvingen wel een plan met daarop de route, zodat er toch geoefend kon worden.

Afleggen fietsexamen

Het fietsexamen vindt plaats op 15, 17 en 19 juni. Elke fiets wordt voor het vertrek gecontroleerd. De deelnemende leerlingen dragen een fietshelm en een fluovestje met een nummer. Aan elk kruispunt dat de leerlingen passeren, staat een controlepost opgesteld. Hiervoor doen we een beroep op agenten en vrijwilligers.

Tijdens het examen moet de leerling de basisregels rond voorrang in het verkeer kunnen toepassen. Verder wordt verwacht dat hij of zij veilig fietst bij de verschillende verkeerssituaties die hij op zijn route tegenkomt.

Coronaproof

Dit jaar voeren we een aantal coronamaatregelen door zodat het examen coronaproof kan verlopen:

  • De deelnemende scholen komen niet met elkaar in contact en er wordt meer tijd voorzien tussen de startende leerlingen.
  • De briefing voor de start van het examen wordt buiten gegeven en de juffen dragen een mondmasker.

Het fietsexamen wordt georganiseerd door het Verkeerseducatief centrum in samenwerking met de politiezone Balen-Dessel-Mol.

Meer info: Verkeerseducatief centrum, 014 31 44 76, verkeerseducatiefcentrum@gemeentemol.be