Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolvoorbeeld van onveilig zebrapad verwijderd in dorpskern van Sluis

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 10 juni 2020

De verkeersdienst heeft in de dorpskern van Sluis een zebrapad laten verwijderen dat door verkeersexperts wordt bestempeld als een schoolvoorbeeld voor onveiligheid. Het zebrapad lag er meerdere decennia, nog voor de strikte verkeersregels voor de aanleg van zebrapaden werden ingevoerd. Terecht stellen enkele buurtbewoners zich hierover vragen, we geven graag extra toelichting.

Een zebrapad biedt extra veiligheid aan overstekende voetgangers als het voldoet aan een aantal randvoorwaarden. Als dit niet het geval is, leidt het zebrapad zelfs mogelijk tot extra onveiligheid.Na een screening ter voorbereiding van de vernieuwing van wegmarkeringen, besliste de verkeersdienst deze onveilige erfenis recht te zetten. 

Wat was er mis met dit zebrapad?

 

  • Het zebrapad lag in het verlengde van een fietspad en oversteekpunt voor fietsers. Fietsers uit de Brandstraat kregen hierdoor foutief de indruk dat ze voorrang kregen op het autoverkeer om al fietsend de straat over te steken. Dit is niet het geval, met een risico op misverstanden bij chauffeurs die de overstekende fietser - terecht - geen voorrang verlenen.
  • Er ligt geen voetpad aan beide kanten van de rijbaan. Aan de kant van de Brandstraat ligt er uitsluitend een fietspad. Wanneer voetgangers naar deze kant van de rijbaan oversteken, belanden ze in een onduidelijke situatie. Het is niet aangewezen om oversteekbewegingen op deze locatie te stimuleren.
  • Op amper 40 meter van het verwijderde zebrapad ligt een ander zebrapad. Deze oversteekplaats verbindt wel twee voetpaden met elkaar én ligt meer in de dorpskern. Het heeft geen zin om twee zebrapaden op zo’n korte afstand van elkaar te plaatsen. Dit verwachten automobilisten niet, wat extra risico’s oplevert voor overstekende voetgangers.
  • Voetgangers op weg van en naar de plaatselijke lagere school maken best gebruik van het zebrapad ter hoogte van de rode rem. Zo kunnen ze veilig oversteken vlakbij de schoolpoort. Door het verwijderen van het onveilige zebrapad ter hoogte van de Brandstraat stimuleren we maximaal dit beveiligde zebrapad te gebruiken.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be