Naar inhoud
Gemeente Mol

570.000 euro coronasteun voor onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen

570 000 euro coronasteun jeugd sport cultuur
woensdag 3 juni 2020

Het gemeentebestuur is bijzonder tevreden over de 570.000 euro die we van de Vlaamse overheid ontvangen om onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen. Deze steun maakt deel uit van een groter Vlaams noodfonds om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor verschillende sectoren te verzachten. De gelden worden volgens de verklaringen van de Vlaamse regering overgemaakt aan het gemeentebestuur. Vervolgens zullen we in nauwe dialoog met de verenigingen de centen verdelen. We beseffen dat dit bedrag onvoldoende is om alle financiële leed van onze verenigingen te compenseren. Toch zijn we uiterst dankbaar voor deze aanzienlijke steunmaatregel. 

Het tijdelijk stopzetten van de werking en het wegvallen van talrijke activiteiten om de clubkas te spijzen, heeft voor de meeste verenigingen een grote financiële impact. Midden mei verspreidde het gemeentebestuur al een open brief naar alle verenigingen. In deze brief erkenden we de enorme gevolgen van de crisis voor de verenigingen.

De titel van de open brief luidde: “Verenigingen maken MooiMol, ook na de coronacrisis.” Onze verenigingen zijn de voortrekkers die MooiMol dagelijks in de realiteit brengen. Het gemeentebestuur hecht bijzonder veel belang aan een sterk verenigingsleven met z’n talrijke vrijwilligers. De verenigingen vormen het sociale weefsel van onze gemeente. Deze enorme kracht willen we ook na de coronacrisis behouden.

Correct en billijk verdelen

We engageerden ons in de open brief om samen met de verenigingen te zoeken naar steunmogelijkheden. De Vlaamse steun betekent op dat vlak al heel wat voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Als gemeentebestuur staan we nu samen met de betrokken verenigingen en adviesraden voor de grote uitdaging om deze middelen correct en billijk te verdelen. Elke vereniging heeft een eigen werking en bijhorende kosten- en inkomstenstructuur. Daardoor kampt ook elke vereniging met specifieke uitdagingen. Samen moeten we zoeken naar juiste verdeelsleutels. 

Andere verenigingen?

De Vlaamse middelen richten zich specifiek op sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Deze drie belangrijke categorieën dekken uiteraard niet de volledige lading. Zo stuurden we onze open brief ook naar de seniorenverenigingen, verenigingen voor personen met een handicap, natuurverenigingen, armoedeverenigingen, verenigingen van handelaars, verenigingen die lid zijn van de mondiale raad en de oudercomités van onze scholen. Ook naar deze verenigingen willen we de komende maanden blijven luisteren en ondersteunen waar nodig en mogelijk.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be