Naar inhoud
Gemeente Mol

Pas in 2021-2022 nieuwe dansafdeling in Academie Muziek en Woord

2805 Optie Dans in Academie Muziek en Woord in schooljaar 2021-2022
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 28 mei 2020

Onze Academie Muziek en Woord mag volgend schooljaar nog geen dansafdeling opstarten. Dat besliste de Vlaamse overheid. Het aanvraagdossier kreeg een negatieve beoordeling, waardoor we de opstart noodgedwongen met minstens een schooljaar moeten uitstellen. Het gemeentebestuur blijft evenwel vastberaden om in september 2021 alsnog te kunnen starten. De bemerkingen van de Vlaamse overheid voor het ingediende aanvraagdossier helpen ons om de komende maanden een completer en sterker onderbouwd dossier in te dienen. We beschouwen de feedback op deze eerste aanvraag dan ook als een uitstekende leerschool.

Al meerdere jaren koestert onze Academie voor Muziek en Woord de ambitie om Dans toe te voegen aan het onderwijsaanbod. De gemeenteraad keurde hiervoor op maandag 17 februari het aanvraagdossier goed. De aanvraag vertrok vervolgens naar de Vlaamse overheid. Na een goedkeuring zouden we al in september de eerste dansers in spe kunnen verwelkomen. De Vlaamse Overheid – meer bepaald het Agentschap voor Onderwijsdiensten – beoordeelde onze aanvraag evenwel als onvoldoende.

Niet goedgekeurd

Allereerst telt onze academie op dit moment nog te weinig leerlingen in de eerste graad in het domein Woord op de verschillende vestigingsplaatsen Mol, Balen en Dessel samen. Dit zouden we eventueel kunnen overbruggen met een zogeheten ‘genadejaar’. Daarnaast stelden de beoordelingscommissie en onderwijsinspectie een aantal kritische vragen bij de infrastructuur die we voor de nieuwe afdeling zouden inzetten in Mol, Balen en Dessel. Zo bevatte het dossier onvoldoende informatie over de voorgestelde infrastructuur. Daarnaast waren deze locaties bij de Vlaamse overheid onvoldoende gekend om correct te beoordelen. In afwachting van de bouw van de kunstencampus wil de academie infrastructuur binnen en buiten de gemeentelijke gebouwen gebruiken, waaronder sportsite Den Uyt. De feedback van de beoordelingscommissie en de onderwijsinspectie helpt ons om een sterker dossier in te dienen voor het schooljaar 2021/2022.

Waarom een dansafdeling?

Met de oprichting van het domein Dans wil de academie een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van privé-initiatieven. Deze manier van werken wordt al jaren toegepast in de domeinen Muziek en Woord. De academie werkt hierin regelmatig samen met private initiatieven zoals harmonies, bands en toneelverenigingen.

Alle kunstdomeinen vertegenwoordigd

Het deeltijds kunstonderwijs in Mol-Balen-Dessel biedt op dit ogenblik onderwijskansen op drie domeinen:

  • Beeldende en Audiovisuele kunsten
  • Woordkunst-drama
  • Muziek

De oprichting van het domein Dans biedt een unieke kans om álle kunstdomeinen te integreren in één geheel en op één plek. Dit versterkt de aantrekkingskracht van onze gemeente op basis van cultuur en kunstonderwijs.

Meer info: Academie voor Muziek en Woord, 014 31 38 21, amw@gemeentemol.be, www.amwmol.be