Naar inhoud
Gemeente Mol

“We begrijpen en delen frustratie over laattijdige levering mondmaskers”

Mondmaskers ThinkPink
vrijdag 22 mei 2020

Het gemeentebestuur begrijpt en deelt de frustratie van vele inwoners over de laattijdige levering van de beloofde mondmaskers. Ook als gemeentebestuur zijn we teleurgesteld dat ThinkPink de gemaakte beloftes in verband met de leveringsdatum meermaals heeft bijgestuurd. Bij de bestelling was een levering voorzien na tien werkdagen, wat midden mei inhield. Deze leverdatum werd door ThinkPink verschoven naar de week van Hemelvaart, terwijl we recent vernamen dat het uiteindelijk de laatste dagen van mei zouden zijn. We ontvingen daarbij de bevestiging dat de mondmaskers effectief zijn gemaakt en dat uitsluitend nog het internationale transport moet gebeuren. Pas na de levering van alle 41.000 mondmaskers kunnen we de huis-aan-huis bedeling verder organiseren en opstarten. Dit zal vermoedelijk in de eerste week van juni zijn.

In deze coronacrisis proberen we als gemeentebestuur altijd eerlijk en transparant te communiceren, ook de minder leuke en aangename dingen. Dit doen we vandaag opnieuw. Als gemeentebestuur nemen we in deze ongeziene crisis dagelijks tal van beslissingen, in vele gevallen op basis van beperkte, onbevestigde en onzekere informatie. Veel beslissingen hebben de beoogde uitkomst, in andere gevallen loopt het niet zoals we vooraf hadden geanalyseerd. Pas achteraf kan je evalueren en bijsturen. Dat is ook het geval met de mondmaskers.

 

Snel beslist én besteld

Met onze beslissing en communicatie op dinsdag 21 april behoorden we tot één van de eerste steden en gemeenten in ons land die besloot om voor alle inwoners een mondmasker te bestellen. We gingen in op het aanbod van ThinkPink omwille van drie redenen:

  • Een betrouwbare organisatie, waarbij de bestelling eveneens een goed doel zou dienen, met name de strijd tegen borstkanker.
  • De duidelijke belofte van een korte levertermijn, met name tien werkdagen. ThinkPink verzekerde ons over de nodige productiecapaciteit te beschikken.
  • Een duidelijke technische fiche van in Europa geproduceerde mondmaskers, wat een kwaliteitsgarantie inhield.

Slachtoffer van succes

Achteraf vernamen we dat de stormvloed aan bestellingen ThinkPink volledig heeft overspoeld. Dit betekende dat de organisatie dringend op zoek moest naar bijkomende buitenlandse producenten, en dit op een moment dat in talrijke landen een wereldwijde jacht op mondmaskers op gang kwam. In deze hectische situatie worden leverbeloftes door producenten veelvuldig gemaakt, maar zelden nagekomen. Het risico op oplichting en fraude is bovendien bijzonder groot.

Het gemeentebestuur begrijpt uiteraard de uiterst moeilijke marktomstandigheden waarbinnen ThinkPink het nodige moest organiseren, maar betreurt ten zeerste de moeizame en weinig transparante communicatie. Achter de schermen hebben we vrijwel dagelijks aangedrongen op een snelle levering en duidelijke informatie over het verloop van onze bestelling. Deze informatie hebben we slechts met mondjesmaat ontvangen, waaronder drie verbroken beloftes met betrekking tot de levertermijnen.

Juridische stappen zijn delicaat

We vinden het vooral bijzonder jammer dat we onze beloftes naar onze inwoners niet hebben kunnen waarmaken, met name een mondmasker voor elke inwoner tegen midden mei. Gezien de bijzondere aard van de organisatie ThinkPink als goed doel, is het voor ons bijzonder delicaat om juridisch onze rechten uit te putten. Dit zou ThinkPink als organisatie ernstige financiële schade kunnen berokkenen, wat uiteraard niet onze bedoeling is.

Spoedbestelling  

Ondanks de moeizame samenwerking met ThinkPink zaten we de afgelopen weken niet stil. Om de herstart van de schoollessen veilig te laten verlopen, plaatsten we eind april meerdere spoedbestellingen van in totaal 2.500 herbruikbare mondmaskers. Deze mondmaskers zijn inmiddels gericht verdeeld naar de leerlingen die wegens familiale omstandigheden zelf moeilijk aan een mondmasker konden geraken. Op die manier kon elke school en iedere leerling veilig herstarten.

Daarnaast verdeelden we op verzoek talrijke mondmaskers via www.gemeentemol.be/mondmaskernodig. Dit verdeelsysteem blijft ook de komende weken functioneren. Wie dus absoluut en dringend een mondmasker nodig heeft, voorzien wij via dit e-formulier van de nodige mond- en neusbescherming.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be