Naar inhoud
Gemeente Mol

Elk kind dat aan voorwaarden voldoet kan naar voor- en naschoolse opvang

maandag 18 mei 2020

Elk kind dat aangemeld werd voor de voor- en naschoolse opvang en waarvan de ouders aan de juiste voorwaarden voldoen, heeft de komende weken een plekje in de voor- en naschoolse opvang. De voorziene opvangcapaciteit van maximaal 28 vaste kinderen, opgesplitst in twee gescheiden groepen volstond niet op alle scholen. Daarom voorzien de basisscholen van Ezaart, Rauw en Millegem een extra groep. We kunnen dit realiseren dankzij de flexibele inzet van leerkrachten en gemeentepersoneel. We vangen in totaal 239 kinderen op.

Door de nieuwe richtlijnen van de hogere overheid over een veilige organisatie van de voor- en naschoolse kinderopvang, moesten we de capaciteit verlagen naar maximaal 28 vaste kinderen opgesplitst in twee groepen.

Op volgende scholen lag de opvangnood hoger:

  • Gemeentelijke basisschool Mozawiek (Ezaart). Het tekort wordt opgelost met een extra groep begeleid door leerkrachten van de school.
  • Gemeentelijke basisschool De Zandloper (Rauw). Hier zorgen personeelsleden van het gemeentebestuur voor een extra groep.
  • Vrije basisschool Millekemol (Millegem). Hier zorgen ook de leerkrachten voor een extra opvangroep.

In basisschool Egeltje (Achterbos), Stapsteen (Sluis) en Wezel waren de 28 voorziene plaatsen net voldoende.

In de andere scholen zijn nog enkele vrije plaatsen. Deze houden we in eerste instantie vrij voor ouders die beiden werken of voor alleenstaande ouders.

Voor wie is er kinderopvang?
Door beperkte opvangcapaciteit vragen we ouders om hun kinderen voor- en naschools zo veel mogelijk thuis op te vangen of via het toegelaten eigen sociale netwerk. Onze voor- en naschoolse opvang staat in deze crisisperiode dus uitsluitend open voor kinderen waarvan beide ouders buitenshuis werken. Dit moet gestaafd worden met een attest van de werkgever.

Om het beperkte aantal plaatsen vervolgens zo eerlijk mogelijk te verdelen, werken we met verschillende criteria, in volgorde van belangrijkheid. Elk criterium wordt mee in de weging genomen.

  1. De gezinssituatie - We kijken hier naar de mogelijkheden binnen het gezin om opvang te verdelen (eenoudergezinnen, partner, oudere broers of zussen,…).
  2. Leeftijd van de kinderen? – kleuters en jongere kinderen krijgen voorrang
  3. Werkregime van de ouder(s) -  In welke mate bepalen de werktijden, de werkfrequentie en flexibiliteit de opvangnood van de ouder(s)?
  4. Verplaatsingstijd tussen de woon- en werkplaats, waarbij een langere verplaatsingstijd tot een grotere opvangnood leidt.

Heb je opvang nodig en voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Neem dan contact op met de dienst buitenschoolse kinderopvang op het nummer 014 33 15 72 of mail naar bkomol@gemeentemol.be.

Toekomst?
We houden deze aangepaste werking aan zolang het nodig is volgens de coronarichtlijnen. In nauwe samenspraak met de scholen monitoren we de komende weken het verdere verloop. Zo laten we de optie open om bij grote opvangtekorten vanuit de school zelf extra vaste voor- en naschoolse opvanggroepen te creëren. Dit is evenwel niet vanzelfsprekend, aangezien de scholen al grote inspanningen leveren om zowel de lessen als de noodopvang tijdens de schooluren te verzekeren.

Meer info: dienst buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be