Naar inhoud
Gemeente Mol

Open brief: “Verenigingen maken MooiMol, ook na de coronacrisis”

Verenigingen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 11 mei 2020

Het gemeentebestuur verstuurde eind vorige week een open brief naar alle verenigingen in onze gemeente. Met de brief erkennen we de enorme impact van de coronacrisis op elke vereniging. De werking van de meeste verenigingen ligt al bijna twee maanden zo goed als stil, ook de financiële gevolgen zijn enorm. We begrijpen dat sommige leden bij ‘hun’ vereniging een compensatie of terugbetaling van het lidgeld vragen, maar hopen vooral dat de meeste inwoners het voortbestaan en de toekomst van de vereniging op de eerste plaats zetten. We adviseren alle verenigingen om hierover in alle transparantie te communiceren met hun leden. Alleen zo is wederzijds begrip mogelijk.

Lees hier de integrale open brief:

 

“Verenigingen maken MooiMol, ook na de coronacrisis”

 

Beste

 

Ook jouw vereniging wordt ongetwijfeld zwaar getroffen door het coronavirus. Het virus legt de dagelijkse werking van vrijwel iedere vereniging grotendeels lam en verhindert het organiseren van activiteiten en evenementen om de clubkas te spijzen. Als gemeentebestuur beseffen we dat veel verenigingen hierdoor in ernstige financiële problemen komen.

Engagement tot steun

Kant-en-klare oplossingen kunnen we op dit moment nog niet bieden of beloven. Wel engageren we ons als gemeentebestuur om samen met jullie te zoeken naar steunmogelijkheden. Eén oplossing die elke vereniging uit de problemen helpt, bestaat jammer genoeg niet. Elke vereniging heeft een eigen werking en bijhorende kosten- en inkomstenstructuur. Daardoor kampt ook elke vereniging met specifieke uitdagingen.

Als vereniging behoren jullie tot de voortrekkers die MooiMol dagelijks in de realiteit brengen. Het gemeentebestuur hecht bijzonder veel belang aan een sterk verenigingsleven met z’n talrijke vrijwilligers. Deze enorme kracht willen we ook na de coronacrisis behouden.

Intensieve dialoog

Op dit moment woedt de coronacrisis nog in alle hevigheid en eist de exitstrategie veel van onze aandacht op. Wanneer deze storm gaat liggen, starten we vanuit onze diensten en beleidsmandatarissen een intensieve dialoog met alle verenigingen, zowel via de adviesraden als de verenigingen individueel. Verschillende diensten en adviesraden hebben in dat verband al eerste initiatieven genomen.

Sterk verenigingsleven behouden

Op basis van deze dialoog zullen we op korte en langere termijn verschillende beslissingen nemen die het behoud van het sterke verenigingsleven in onze gemeente maximaal verzekeren. Uiteraard moet de totale steun voor alle verenigingen, handelaars en inwoners haalbaar blijven voor onze gemeentefinanciën. De coronacrisis heeft ook een negatieve impact op onze gemeentekas.

Terugbetaling lidgelden

We vernemen van sommige verenigingen dat het financieel onhaalbaar is om in te gaan op actuele vragen van leden om lidgelden deels of geheel terug te betalen. We kunnen begrip opbrengen voor elk standpunt. We begrijpen dat dit voor verenigingen een delicate kwestie en financieel een bijzonder moeilijke vraag is. We adviseren alvast elke vereniging om proactief te communiceren met de leden. Wees transparant over het belang van de lidgelden voor het voortbestaan en de toekomst van je vereniging.

We publiceren deze brief ook via onze algemene communicatiekanalen. Zo krijgen alle Molse leden de kans om na te denken over het belang van hun specifieke vereniging voor de toekomst van onze gemeente. Dit bredere perspectief bepaalt mogelijk mee het standpunt van mensen over het al dan niet verzoeken tot terugbetaling van lidgelden.

Samen komen we deze moeilijke periode door.

Met vriendelijke groeten

Welke verenigingen ontvingen deze brief?

De brief werd per e-mail verzonden naar alle verenigingen die aangesloten zijn bij een adviesraad én enkele aanvullende gekende verenigingen. Concreet spreken we dan over de:

 • Sportverenigingen
 • Jeugdverenigingen
 • Socio-culturele verenigingen
 • Seniorenverenigingen
 • Verenigingen voor personen met een handicap
 • Natuurverenigingen
 • Armoedeverenigingen
 • Verenigingen van handelaars
 • Verenigingen die lid zijn van de mondiale raad
 • Oudercomités van scholen
 •  …

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be