Naar inhoud
Gemeente Mol

Woonzorgcentra Ten Hove, Hemelrijck en Witte Meren denken na over bezoekregeling

Bezoekregeling WZC
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 8 mei 2020

De drie woonzorgcentra in onze gemeente bekijken momenteel op welke manier en vanaf wanneer ze bezoek kunnen ontvangen. Donderdag 7 mei communiceerde de Vlaamse taskforce dat dit onder strikte voorwaarden opnieuw mogelijk wordt vanaf maandag 18 mei. Vermoedelijk midden volgende week zijn alle specifieke regelingen voor Ten Hove, Hemelrijck en Witte Meren uitgewerkt. Deze worden vervolgens gecommuniceerd naar de bewoners, directe familieleden en overige inwoners. Ook De Witte Mol en Den Brand zijn momenteel bezig met het uitwerken van een strikte bezoekregeling.

Sinds 12 maart is in de woonzorgcentra geen bezoek meer toegelaten, een zeer belangrijke maatregel om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus. De taskforce van de Vlaamse overheid communiceerde op donderdag 7 mei de voorwaarden waaronder een bezoekregeling ten vroegste op 18 mei kan herstarten. Uiteindelijk beslissen de woonzorgcentra zelf of ze bezoek al dan niet toelaten. Zo moeten de bezoeken veilig kunnen georganiseerd worden met voldoende medewerkers en beschermingsmateriaal, zonder dat de verzorging van de bewoners in het gedrang komt.

Emoties

Onze drie woonzorgcentra begrijpen dat er heel wat emoties gepaard gaan met het invoeren van een bezoekersregeling. Ze vragen evenwel nog enkele dagen geduld voor het nemen van de nodige beslissingen. Ook de praktische organisatie vergt tijd.

Strikte voorwaarden

Als bezoek toegelaten wordt vanaf maandag 18 mei, gebeurt het in elk geval volgens onderstaande strikte voorwaarden. Deze werden bepaald door de Vlaamse taskforce.

 • De richttijd voor een bezoek is een half uur per week. Elk woonzorgcentrum bepaalt zelf wat op dat vlak haalbaar is.
 • Een bezoek vindt uitsluitend plaats na afspraak.
 • Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot één vaste bezoeker, liefst altijd dezelfde persoon.
 • Het bezoek vindt plaats in openlucht of in een vlot bereikbare afzonderlijke bezoekersruimte. Deze wordt telkens gereinigd.
 • De bezoeker verklaart op eer dat hij of zij de laatste 14 dagen geen symptomen had die duiden op corona.
 • Alle bezoekers worden geregistreerd.
 • Ook bij een vermoede coronabesmetting bij een bewoner mag bezoek niet plaatsvinden.
 • Bezoek is uitsluitend mogelijk als alle bewoners getest zijn, wat voor onze drie woonzorgcentra al gebeurd is.
 • Er mogen geen voorwerpen aangeraakt of doorgegeven worden.
 • Knuffelen of kussen mag niet. Afstand houden (minimum 1,5 meter) blijft ook hier de boodschap. Datzelfde geldt voor het wassen en ontsmetten van de handen.
 • Bezoekers nemen zelf een mondmasker mee en dragen dit verplicht. Een zelfgemaakt stoffen mondmasker volstaat voor de bezoeker. Medewerkers en – indien mogelijk – ook de bewoner dragen een chirurgisch mondmasker.

Meer info: 

 • Woonzorgcentrum Ten Hove, 014 33 16 00, wzctenhove@gemeentemol.be 
 • Woonzorgcentrum Witte Meren, 014 31 58 61, info@wzcwittemeren.be 
 • Woonzorgcentrum Hemelrijck,  014 76 30 00, hemelrijck@armonea.be