Naar inhoud
Gemeente Mol

Spoedbestelling 2.500 mondmaskers voor veilige opening van scholen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 30 april 2020

Onze leverancier van mondmaskers Think Pink bevestigde inmiddels de leverdatum voor de 41.000 mondmaskers voor onze inwoners. We kunnen deze ten vroegste huis-aan-huis bedelen in de week van 25 mei. Om toch te kunnen voldoen aan de eerste noden, plaatsten we vandaag bij verschillende leveranciers een spoedbestelling voor in totaal 2.500 mondmaskers. Deze verwachten we al in de week van 11 mei. Op die manier zorgen we voor een veilige heropstart van scholen en kinderopvang. Daarnaast roepen we graag extra op om zo snel mogelijk zelfgemaakte mondmaskers binnen te brengen in ’t Getouw. De afgelopen weken bewezen we in MooiMol al meermaals dat we dergelijke uitdagingen aankunnen.

Op dinsdag 21 april waren we in de ruime regio één van de eerste gemeentebesturen die besliste om voor alle inwoners een herbruikbaar stoffen mondmasker te voorzien. Nog dezelfde dag plaatsten we de bestelling bij Think Pink. Door de enorme vraag naar mondmaskers in heel Europa, gelden er langere leveringstermijnen dan normaal. Think Pink bevestigde ons dat we de levering mogen verwachten in de week van 25 mei. Misschien - laten we hopen - kan het nog enkele dagen vroeger.

Wat in de tussenperiode?
De combinatie van de leveringsdatum met de eerste fase van de exitstrategie, dwingt ons tot snelle en gerichte snelle acties.

  1. Voor de herstart van de scholen op 15 en 18 mei

Zo staat op vrijdag 15 en maandag 18 mei de gedeeltelijke herstart van de scholen op de planning van de exitstrategie. De verplichting tot het dragen van mondmaskers geldt uitsluitend voor de leerlingen van het secundair onderwijs én voor alle leerkrachten die op school (lager en secundair) les of opvang moeten voorzien. Al deze doelgroepen moeten zo snel mogelijk een mondmasker ontvangen.

We voorzien alvast een bijkomende bestelling van 2.500 mondmaskers die deze eerste nood moet opvangen. Deze leveringen verwachten we al in de week van 11 mei. Deze extra mondmaskers gaan vooral naar de scholen en kinderopvang, met extra aandacht voor kinderen en leerlingen met een moeilijke thuissituatie. Alle leerlingen op onze Molse scholen verdienen dezelfde bescherming.

  1. Voor inwoners die het écht nodig hebben

Via het e-formulier www.gemeentemol.be/mondmaskernodig kunnen inwoners een herbruikbaar mondmasker blijven aanvragen. Deze mondmaskers zijn op dit moment vooral bedoeld voor risicogroepen, mensen die het openbaar vervoer gebruiken, voor een doktersbezoek,… én zelf moeilijk aan een mondmasker kunnen geraken. Ook hier rekenen we op maximale zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit.

  1. Voor inwoners die het openbaar vervoer gebruiken vanaf 4 mei

Ook mensen die het openbaar vervoer gebruiken (trein, tram, bus) zijn vanaf maandag 4 mei verplicht om een mondmasker te dragen. We vragen hen om de eerste weken dit zelf te voorzien. Een sjaal of doek die neus en mond bedekt, is volgens de federale overheid al voldoende.

Kan je ons helpen?

Het gemeentebestuur heeft in ’t Getouw een inzamelpunt voor de verdeling van herbruikbare mondmaskers naar ouderen en risicogroepen, mensen in armoede. Je kan zelfgemaakte mondmaskers binnenbrengen tijdens de openingsuren in de inkomhal van ’t Getouw of – buiten de openingsuren – via het inleverluik van de bibliotheek in de Molenstraat. Je vindt alle richtlijnen op www.maakjemondmasker.be. Vanaf 4 mei mogen stoffen- en garenwinkels hun deuren openen om de nodige materialen te verkopen.

Voor- en nadelen van een mondmasker?

  • Mondmaskers maken een belangrijk onderdeel uit van de exitstrategie. Een mondmasker beschermt in de eerste plaats niet jezelf, maar anderen. Een mondmasker verhindert de verspreiding van minuscule speekseldruppels naar anderen in je omgeving.
  • De overige hygiënerichtlijnen zijn belangrijker dan het dragen van mondmaskers. Was regelmatig je handen met water en zeep. Hou altijd en overal 1,5 meter afstand van anderen. Vermijd fysiek contact. Geef geen hand ter begroeting.
  • Een mondmasker is alleen nuttig bij correct gebruik. Zo moet je het masker zorgvuldig op- en afzetten én moet je contact tussen het mondmasker en je handen vermijden. Vele besmettingen verlopen via de handen. Meer informatie over het correct gebruiken van mondmaskers vind je hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/.

  • Een mondmasker is niet aangenaam om te dragen. Het is geen pretje om iedere dag op elk moment een mondmasker te gebruiken. Mondmaskers zijn daarom uitsluitend aangewezen op de plaatsen en momenten dat het zin heeft.

Wanneer een mondmasker gebruiken?

  • Mondmaskers zijn vooral nodig op plaatsen waar het onmogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Zo is het vanaf maandag 4 mei verplicht op het openbaar vervoer en gelden er ook verplichtingen voor scholen.
  • Daarnaast wordt het in de exitstrategie raadzaam om maskers te dragen op drukkere publieke plaatsen, bijvoorbeeld in de supermarkten en winkels. Op plaatsen waar je mits enige aandacht de sociale afstand kan bewaren, hoeft het niet.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be