Naar inhoud
Gemeente Mol

Laat onze Rode Kruisafdeling Mol niet stikk(er)en. Koop nu de sticker online!

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 29 april 2020

Door corona staan er dit jaar geen enthousiaste vrijwilligers van het Rode Kruis jou op te wachten aan een Mols kruispunt of supermarkt. Wil jij evenwel dat de vrijwilligers van onze Rode Kruisafdeling Mol ook volgend jaar voor onze gezondheid en veiligheid paraat staan? Koop dan zo snel mogelijk online een sticker via www.rodekruis.be/sticker. Let op! Vermeld duidelijk dat je de gekende sticker koopt ten voordele van ‘Rode Kruis Mol’. Enkel zo komt jouw gift bij onze vrijwilligers terecht. Een paar dagen later ontvang je de sticker in je brievenbus. Door als MooiMol zoveel mogelijk stickers te kopen, halen we zoveel mogelijk geld naar Mol. Samen laten we onze Rode Kruisafdeling niet stikk(er)en!

Wie een sticker koopt, helpt de vrijwilligers van Rode Kruisafdeling Mol om anderen te helpen. Bovendien investeer je in jezelf: de vrijwilligers helpen je bijvoorbeeld wanneer je je voet verstuikt op een sportevenement of flauwvalt op een festival. Dat kunnen ze alleen op een goede en professionele manier doen als ze voldoende middelen hebben.

 

Twee manieren om te steunen: 

  • Sticker in je brievenbus

Een aantal stickers valt binnenkort in de brievenbus bij inwoners die eerder al hun sympathie toonden voor onze Rode Kruisafdeling door bijvoorbeeld bloed te doneren, geld te geven aan Rode Kruis Mol,… Ontvang je de sticker in jouw brievenbus en wil je onze Rode Kruisafdeling steunen? Vermeld dan bij storting duidelijk dat je de sticker koopt ten voordele van ‘Rode Kruis Mol’, énkel zo komt jouw gift bij hen terecht!

 

  • Koop je sticker online

Koop de sticker online via www.rodekruis.be/sticker. Let op! Vermeld duidelijk dat je de sticker koopt ten voordele van ‘Rode Kruis Mol’, enkel zo komt jouw gift bij hen terecht! Enkele dagen later ontvang je de sticker via bpost in je brievenbus. Een sticker kost 5 euro, je betaalt 2 euro verzendkosten.

Jaarlijkse stickeractie

De stickeractie van het Rode Kruis is jaarlijks goed voor meer dan 3 miljoen euro. Door de coronacrisis gebeurt de verkoop dit jaar niet door vrijwilligers van het Rode Kruis op kruispunten of op parkings van warenhuizen, maar online of door verdeling via bpost. De inkomsten van deze actie vloeien rechtstreeks door naar de lokale afdelingen, waaronder ook onze Rode Kruisafdeling Mol. Zij hebben deze centen broodnodig om hun werking verder te zetten en rekenen ook dit jaar op jouw steun!

Rode Kruis Mol, al sinds 1913 paraat!

De vrijwilligers van Rode Kruis Mol staan als sinds 1913 voor ons paraat:

  • Hulppost op grote evenementen: mensen die (medische) verzorging nodig hebben, kunnen er terecht
  • Zorgbib: vrijwilligers brengen in het Heilig Hartziekenhuis de boeken tot bij de patiënt
  • Vorming en Jeugd Rode Kruis: organiseren van cursussen eerste hulp waar iedereen gratis aan kan deelnemen
  • Uitleendienst: uitlenen van krukken, een rolstoel,…
  • Bloedafnames: viermaal per jaar worden in onze gemeente op vier verschillende locaties bloedafnames georganiseerd
  • Internationale dienst: steun aan allerlei hulpacties in het buitenland

Meer info:

> Rode Kruis Mol, voorzitter@mol.rodekruis.be, www.rodekruis.be/afdeling/mol/

> www.rodekruis.be