Naar inhoud
Gemeente Mol

Open brief van burgemeester Wim Caeyers: “Blijf je op afstand, alsjeblieft?”

2704 open brief burgemeester
maandag 27 april 2020

Thuis blijven en stoppen met de dingen die we het liefst doen. Het was niet gemakkelijk, maar op zich wel eenvoudig.

De komende weken starten we onze complexe samenleving stapsgewijs opnieuw op. Eerst het werk en de winkels, vervolgens de scholen. Pas nadien veel andere dingen. Dat wordt een andere uitdaging.

De slagzin ‘Blijf in je kot’ passen we aan naar de vriendelijke vraag ‘Blijf je op afstand, alsjeblieft?’.

Vrijdagavond lichtte de Nationale Veiligheidsraad een eerste tip van de sluier op. Niets van wat werd verteld, is al zeker en verworven. Het virus is nog niet definitief verslagen, op ieder moment kan het opnieuw pieken.

Zeer veel kleine en grote vragen blijven op dit moment nog onbeantwoord. Ook als gemeentebestuur zitten we nog met talrijke vragen. Met mondjesmaat krijgen we verder licht op de zaak. Bijzonder vervelend, maar het is niet anders.

Zo hopen we deze week zo snel mogelijk de gedetailleerde coronarichtlijnen te ontvangen die gelden vanaf 4 mei. Welke regels wijzigen exact, wat blijft er behouden?

Daarnaast verwachten we ook verdere informatie over de heropstart van alle bedrijven op 4 mei, de heropening van alle winkels op 11 mei en de schoolstart op 15 en 18 mei.

Samen met de levering en bedeling van de mondmaskers, krijgen deze elementen de komende dagen onze volledige focus. Informatie over de latere stappen en versoepelingen, verwachten we pas veel later.

We krijgen terecht veel vragen van onze inwoners, winkeliers, bedrijven, horeca-uitbaters en verenigingen. We geven het liefst meteen heldere antwoorden. Wat we nog niet weten, delen we ook eerlijk mee. We begrijpen de frustraties.

Zeer veel mensen zetten zich de komende weken ten volle in om de herstart veilig te laten verlopen. We denken daarbij aan onze winkeliers, bedrijfsverantwoordelijken, schooldirecties en leerkrachten, onze eigen gemeentemedewerkers,… maar ook vele anderen.

Zij worden onze helden de komende weken. Als zij slagen in hun opdracht én we houden ons met z’n allen aan de afstands- en hygiëneregels, dan krijgen de medewerkers in de zorg en de medische sector een welverdiende adempauze.

Ook nu weer geloof ik in de enorme kracht van de Mollenaars. We houden ons zo goed mogelijk aan de afstands- en hygiëneregels. We helpen wie het mentaal of praktisch moeilijk heeft. We tonen geduld en hebben begrip voor elkaar. Daarom zijn wij MooiMol en slagen we als Mollenaars in deze enorme uitdaging.

Je burgemeester
Wim Caeyers