Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch overleg 17 april “Tranen van ontroering”

Canva medisch overleg 17 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 17 april 2020

Vrijdagnamiddag 17 april vond een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats tussen alle medische instellingen in onze gemeente.  Allereerst blikt het ziekenhuis terug op het eerbetoon dat de gemeente- en hulpdiensten vrijdagmiddag organiseerden voor de ziekenhuismedewerkers en patiënten. “Eerbetoon maakte enorme indruk op ziekenhuismedewerkers. Dit geeft extra kracht om door te gaan.” We publiceren hier het publieke verslag.

Het Heilig Hartziekenhuis

  • Het ziekenhuis wil de gemeente- en hulpdiensten uitdrukkelijk bedanken voor het eerbeton vrijdagmiddag 12 uur op het Rondplein. “Bij heel wat medewerkers vloeiden er tranen over de wangen. Onze medewerkers voelen zich fier en trots, maar zijn ook vermoeid. Zo’n mooi eerbetoon heeft dan ook een enorme impact en geeft iedereen een positieve boost.”
  • De druk door de coronacrisis op de ziekenhuismedewerkers bleef ook de afgelopen dagen hoog. Gelukkig was de in- en uitstroom in evenwicht, zodat het totale aantal coronapatiënten licht daalde. Hopelijk wordt dit de komende dagen en weken verder gezet.
  • Momenteel tellen alle corona-afdelingen (gewoon, medium care en intensive care) samen nog 51 patiënten. De belasting op intensive care daalde gelukkig naar 5 coronapatiënten. Eén oudere persoon overleed de afgelopen dagen. We betuigen graag ons medeleven aan de familie.
  • De afgelopen dagen mochten meerdere patiënten die voldoende hersteld zijn naar huis. Toch waren er gisteren ook 5 nieuwe coronaopnames.
  • Achter de schermen werkt het ziekenhuis intensief aan het heropstartplan. Bij deze heropstart wordt de normale werking gecombineerd met de afgescheiden corona-afdelingen. De timing hiervoor wordt nationaal gecoördineerd. Na de acute crisisperiode volgt een wachtperiode van 2 à 4 weken. Deze periode is noodzakelijk om onze medewerkers voldoende te laten rusten én voor het uitvoeren van coronatesten om veilig te kunnen heropstarten.
  • Inmiddels zijn de gekregen tablets van Tom Boonen al volop in gebruik. Deze worden ingezet voor virtuele bezoeken aan de patiënten van intensive care en voor het opnemen en doorsturen van instructiefilmpjes naar patiënten die thuis revalideren. Daarnaast kreeg het ziekenhuis van een andere gulle schenker nog eens een tiental tablets.
  • De schenkingen en de giften die het ziekenhuis de afgelopen weken van bedrijven mocht ontvangen, waren zo enorm in aantal dat de tijd voor het schrijven van een persoonlijk dankwoord ontbreekt.

 

Coronawachtpost blijft behouden

In de coronawachtpost in Den Uyt komen dagelijks een vijftiental patiënten in de namiddag langs voor een klinisch onderzoek. Nadien volgt mogelijk een doorverwijzing naar het ziekenhuis. De coronawachtpost blijft ook de komende weken in onze gemeente behouden. We vinden het zeer belangrijk dat onze inwoners voor een eerste geneeskundige beoordeling op een laagdrempelige manier terecht kunnen in de eigen buurt.

 

Klachten? Bel je dokter

De bezorgdheid over medisch uitstelgedrag blijft. Het ziekenhuis en de huisartsen benadrukken dat mensen met klachten hun huisarts zo snel mogelijk moeten contacteren. Twijfel nooit! Huisbezoeken of consultaties die geen verband houden met corona, verlopen in veilige omstandigheden.

 

Thuisverpleging & zorgkunde aan huis

Ook voor de thuisverpleging en zorgkunde aan huis start momenteel een systeem op met afzonderlijke verpleeg- en zorgteams voor mensen met een (vermoede) coronabesmetting. De organisatie hiervan gebeurt op provinciaal niveau. Deze coronateams beschikken over de juiste beschermingsmiddelen om mensen veilig te verzorgen.

 

Den Brand & De Witte Mol

In Den Brand zijn er nog geen officiële coronabesmettingen vastgesteld bij bewoners of medewerkers. Bij De Witte Mol zijn er buiten 1 eerder gemeld geval geen bijkomende positieve testen. De begeleiders en het verzorgend personeel blijven zeer alert voor ziektesymptomen en overleggen met de huisarts bij de minste twijfel.

De Witte Mol kreeg van het Heilig Hartziekenhuis een opleiding over het correct omgaan met persoonlijke beschermingsmaterialen en het veilig toedienen van medische verzorging bij coronabesmettingen. De Witte Mol is hiervoor uiterst dankbaar.