Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch overleg 10 april: Broos evenwicht tussen in- en uitstroom ziekenhuis

Verslag medisch overleg 10 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 10 april 2020

Op vrijdag 10 april vond een volgend medisch coördinatieoverleg plaats. In aanvulling op onze vaste medische partners (ziekenhuis, coronawachtpost, woonzorgcentra en eerstelijnszone) werden ook de directies van de zorginstellingen De Witte Mol en Den Brand hierbij betrokken. Ook voor deze zorginstellingen heeft de coronacrisis uiteraard ingrijpende gevolgen. We zetten de belangrijkste conclusies van het overleg op een rij:

Ziekenhuis

 • Het evenwicht in het ziekenhuis tussen de instroom en uitstroom van coronapatiënten is nog zeer broos. Dit betekent dat er nog geen daling is van het totale aantal opgenomen coronapatiënten. Dit blijft schommelen rond de 45 à 50 patiënten. De afgelopen dagen mochten twee voldoende herstelde patiënten het ziekenhuis verlaten. Er vielen geen verdere overlijdens die verband hielden met corona.
 • Aangezien de verzorging van elke coronapatiënt een dubbele en voor intensive care zelfs een driedubbele inzet van medisch personeel vereist, legt dit aantal een zware belasting op de dagelijkse werking van het ziekenhuis.
 • Gelukkig daalt de druk op intensive care. Deze telt op dit moment 9 patiënten, waarbij na het paasweekend hopelijk een aantal mensen de intensive care kunnen verlaten. Zij verhuizen dan naar medium care of een gewone opname. Deze vrijgekomen ruimte zal dienen voor het overnemen van intensive care patiënten van andere ziekenhuizen uit het Ziekenhuisnetwerk Kempen of nieuwe patiënten in eigen regio.
 • Het ziekenhuis is volop bezig om de uitgestelde maar toch noodzakelijke operaties te kunnen uitvoeren. Hiervoor wordt een specifieke medische controleprocedure uitgewerkt, zodat het ziekenhuis voor elke patiënt 100% weet of deze al dan niet met corona besmet is. Dit bepaalt de vereiste beschermingsmiddelen voor, tijdens en na de operatie.
 • Verder worden er ook plannen gemaakt voor een mogelijk gefaseerde heropstart van de gewone consultaties. Afhankelijk van de federale beslissingen verwacht het ziekenhuis dit zeker niet vroeger dan begin mei. Ook hier moet het ziekenhuis analyseren welke patiënten eerst aan bod zullen komen. Dit vraagt een enorme organisatie, aangezien het ziekenhuis is opgedeeld in coronazones en niet-coronazones.
 • Het ziekenhuis is uiterst tevreden over de samenwerking met de coronawachtpost. Dankzij de snelle doorverwijzing kan het ziekenhuis in een vroeg stadium van de ziekte met de behandeling starten, wat de laatste weken tot zeer goede resultaten leidt.

 

Unieke samenwerking tussen alle zorgpartners

 • Tussen het ziekenhuis, de woonzorgcentra en de zorginstellingen uit onze regio werd de afgelopen dagen verder intensief samengewerkt. Deze samenwerking vormt een uniek voorbeeld voor vele andere regio’s.
 • Het ziekenhuis informeert de woonzorgcentra en de zorginstellingen daarbij over het correct omgaan met de medische beschermingsmiddelen.
 • De woonzorgcentra en zorginstellingen krijgen – samen met de betrokken huisartsen en thuisverpleegkundigen - vanuit het ziekenhuis adviezen over de medische opvolging van specifieke bewoners. Bij vragen kunnen ze meteen terecht bij de juiste personen in het ziekenhuis.
 • Op verzoek stuurt het ziekenhuis een specialistenteam ter plaatse om advies te geven bij de organisatie van cohortzorg in de woonzorgcentra en de zorginstellingen.

 

De Witte Mol

 • De Witte Mol volgt de coronarichtlijnen strikt op. Ze gebruiken daarvoor de strenge richtlijnen die gelden voor de woonzorgcentra.
 • De bewoners van De Witte Mol zijn uiterst kwetsbaar. Het aanwezige personeel dat met de zorggebruikers werkt draagt daarom mondmaskers. Externen worden maximaal geweerd in de gebouwen. Ook administratieve medewerkers werken zo veel mogelijk thuis.
 • De druk voor de medewerkers ligt hoog in deze moeilijke omstandigheden. Iedereen levert schitterend werk om de bewoners de verzorging te bieden die ze nodig hebben.
 • De medewerkers zijn ingedeeld in vaste ploegen. Elke ploeg heeft zijn eigen leefgroep en verandert niet. Zo daalt het risico op kruisbesmettingen.
 • De gezondheid van elke bewoner wordt strikt opgevolgd. Elke ochtend en avond wordt de lichaamstemperatuur gemeten. Bij de minste twijfel wordt een arts ingeschakeld.
 • Het verbod op extern bezoek dat al geldt sinds midden maart, is uiteraard emotioneel zwaar om te dragen. Dat geldt zowel voor de bewoners als de familieleden. Met behulp van een tablet per leefgroep probeert De Witte Mol het contact met het thuisfront zo goed mogelijk te behouden.
 • De dagopvang is gesloten, ook kortverblijf is niet mogelijk. Deze infrastructuur wordt nu voorbereid op de inrichting van cohortzorg indien nodig. Op die manier kunnen positief besmette bewoners fysiek afgescheiden verzorgd worden van de anderen. 
 • De zorginstelling is momenteel voldoende voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Binnen de studiowerking is één bewoner positief getest op corona. Deze verblijft in quarantaine in de eigen studio en wordt verzorgd door een vaste medewerkersploeg met extra beschermingsmaatregelen.
 • Voor het welzijn van de bewoners van de leefgroepen mogen zij op het eigen domein wel genieten van het prachtige weer.
 • De Witte Mol is uitermate tevreden over de medische ondersteuning vanuit het Heilig Hartziekenhuis. Het is voor De Witte Mol bijzonder aangenaam om op elke medische vraag snel het juiste antwoord te krijgen.
 • De Witte Mol probeert de familieleden zo goed mogelijk te informeren over het reilen en zeilen in de zorginstelling. De medewerkers krijgen bijna dagelijks intern een mail met richtlijnen.
 • Iedereen met interesse in De Witte Mol is welkom om de Facebookpagina te volgen. facebook.com/dewittemol/ Op deze pagina verschijnen regelmatig updates over het reilen en zeilen in de instelling. 

Den Brand

 • De dagelijkse werking van Den Brand is volledig aangepast voor de coronacrisis. Ook zij volgen dezelfde richtlijnen als de woonzorgcentra. Dit betekent dat er geen extern bezoek meer wordt toegelaten. De bewoners beschikken over heel wat communicatiemiddelen om contact te houden met hun familieleden.
 • In de woningen van Den Brand in Mol is er tot op heden bij geen enkele bewoner een coronabesmetting vastgesteld. De gezondheid van elke bewoner wordt van nabij opgevolgd, in samenspraak met de huisartsen. Eén persoon verblijft uit voorzorg in quarantaine op zijn persoonlijke kamer. Hij vertoont symptomen aan de luchtwegen, maar heeft geen koorts.
 • Ook de mensen die begeleid wonen in de studio’s van Den Brand krijgen strikte richtlijnen om de maatregelen correct op te volgen.
 • De bewoners van Den Brand in de verschillende woningen leven samen als een gezin. De begeleiding levert samen met de bewoners heel wat inspanningen om het samenleven binnen zo zinvol en aangenaam mogelijk in te vullen. Uitsluitend kleine wandeluitstapjes in de onmiddellijke omgeving van de woning zijn nog mogelijk.
 • Den Brand organiseert verschillende initiatieven om te communiceren. Een mooi voorbeeld is hun Facebookpagina facebook.com/denbrand.vzw. Elke week maken de bewoners een eigen televisie-uitzending: Brand TV.

 

Coronawachtpost

 • Tijdens het verlengd paasweekend zijn onze inwoners op afspraak welkom in de coronawachtpost van Geel, net zoals vorig weekend.
 • Vanaf volgende week dinsdag gelden voor de coronawachtpost in Den Uyt op weekdagen aangepaste uren, met name van 13 tot 18 uur. Wanneer nodig kunnen deze opnieuw verruimd worden.