Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch overleg 8 april: “Nog niet uit de gevarenzone”

Medisch overleg 8 april
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 8 april 2020

Woensdagmiddag 8 april vond een nieuw medisch coördinatieoverleg plaats tussen het gemeentebestuur, het Heilig Hartziekenhuis, de huisartsen en de eerstelijnszone. We communiceren zoals steeds de belangrijkste conclusies van dit overleg.

Heilig Hartziekenhuis

  • Het aantal opgenomen patiënten stabiliseert stilaan. Hoewel het ziekenhuis nog niet volledig uit de gevarenzone is, komt de in- en uitstroom van coronapatiënten steeds meer in balans. Dat is een bijzonder positieve trend die zich hopelijk de komende dagen doorzet. Als we de maatregelen strikt blijven opvolgen, verwacht het ziekenhuis geen dramatische escalatie.

 

  • Het ziekenhuis verzorgt nog steeds een 45-tal coronapatiënten. Daarvan verblijft een 10-tal patiënten op intensive of medium care. Een 5-tal van deze mensen krijgt beademing.

 

  • De afgelopen dagen zijn er geen coronaoverlijdens te melden en mochten er meerdere genezen patiënten naar huis. De komende dagen zal het aantal genezen patiënten verder oplopen. Daarnaast zullen er vermoedelijk patiënten verhuizen van intensive naar medium care, of zelfs nog verder naar een gewone opname. Ook dit is bijzonder goed nieuws.

 

  • De afgelopen dagen werden twee patiënten vanuit intensive care overgebracht naar een ander ziekenhuis. Dit verloopt uiterst gecoördineerd en in samenspraak met de provinciale overheid. Dankzij deze verplaatsing krijgen de patiënten extra gespecialiseerde verzorging en verlaagt de druk op de intensive care van ons Heilig Hartziekenhuis.

 

  • De opsplitsing van het ziekenhuis in een gewone werking en een coronawerking legt een grote druk op de organisatie. Dankzij de bereidwilligheid en flexibiliteit van alle ziekenhuismedewerkers verloopt de nieuwe werking bijzonder gedisciplineerd, gestructureerd en zelfs geroutineerd.
  • Alle nodige voorbereidingen zijn getroffen om tijdens het verlengde paasweekend alle patiënten de zorgen te verlenen die ze nodig hebben.

Woonzorgcentra

  • De situatie in onze drie woonzorgcentra (Ten Hove, Witte Meren en Hemelrijck) is bijzonder goed onder controle. Er werd tot op heden bij de afgenomen testen geen enkele besmetting van bewoners vastgesteld.
  • Donderdagmiddag vindt er via teleconference een overleg plaats tussen het ziekenhuis en de woonzorgcentra/zorginstellingen om verdere afspraken te maken en ervaringen uit te wisselen.
  • Het sterftecijfer in onze woonzorgcentra blijft ook tijdens deze coronacrisis op het normale niveau. De afgelopen weken vond er in onze woonzorgcentra geen enkel overlijden plaats waarbij de artsen een mogelijk verband met corona vermoeden.
  • Elk woonzorgcentrum bereidt zich verder voor. Zo werd per woonzorgcentrum een ‘outbreakplan’ opgesteld. Dit plan bevat alle te nemen maatregelen bij het vaststellen van een eventuele besmetting.