Naar inhoud
Gemeente Mol

Coronahulpkaartjes voor buren die hulp kunnen gebruiken of eenzaam zijn

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 8 april 2020

Ken jij iemand die hulp kan gebruiken tijdens deze coronacrisis? Iemand die vragen heeft? Of vermoed je dat iemand uit je buurt nood heeft aan een gesprek? Neem dan in de supermarkt een coronahulpkaartje mee. Je kan het kaartje ook downloaden op  www.gemeentemol.be/coronahulplijn en zelf afdrukken. Op het kaartje vindt de ontvanger het telefoonnummer van de coronahulplijn 014 33 16 00. Op de achterzijde vinden ze een concreet overzicht van de dienstverlening die we aanbieden.

Een alleenstaande ouder met kleine kinderen geraakt niet in het warenhuis, een anderstalige inwoner begrijpt niet alle corona-info, een oudere buur voelt zich eenzaam en heeft nood aan een gesprek, iemand anders zit in quarantaine en kan geen huisdieren uitlaten,… Tijdens de coronacrisis hebben heel wat inwoners nood aan hulp. En jij helpt hen op weg met een eenvoudig kaartje.

De coronanoodlijn luistert en helpt
De sociale noodlijn luistert in eerste instantie naar de vragen van de beller. Op basis van de nood schakelen ze andere diensten of vrijwilligers in:

  • Heeft de beller praktische vragen, bijvoorbeeld over de toepassing van de coronamaatregelen in onze gemeente? Dan beantwoordt de coronahulplijn deze onmiddellijk.
  • Heeft de beller nood aan een gesprekje en wil hij of zij gewoon even ‘buurten’? Dan bellen de vrijwillige telefoonsterren van de Molse seniorenraad hen nadien regelmatig terug.
  • Gaan de vragen over financiële problemen? Dan schakelen we de sociale dienst in.
  • Vragen met betrekking tot maaltijden aan huis of de nood aan een boodschappendienst worden dan weer opgelost door de dienst seniorenplus.
  • Vragen over opvoeding, gezinsondersteuning,… worden verder opgevolgd door het Huis van het Kind regio Mol.

We vertaalden ons aanbod aan dienstverlening met pictogrammen op de achterzijde van het  coronahulpkaartje. Maar uiteraard helpen we ook graag verder met andere hulpvragen.

Kwetsbaren in beeld
Door te werken met coronhulpkaartjes en deze te laten verspreiden door onze eigen inwoners, hoopt het gemeentebestuur in deze coronacrisis ook de meest kwetsbaren uit onze gemeente te bereiken. Een kort contactmoment via de coronahulplijn betekent voor hen een wereld van verschil.

Naast de verspreiding door onze eigen inwoners, zorgen we voor

  • een gerichte verspreiding naar al onze 75-plussers,
  • een verspreiding via de huisartsen, apothekers en supermarkten,
  • een verdeling via Actie Min, Ons Huis en Min Mol,

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be