Naar inhoud
Gemeente Mol

Slechts één vaste mantelzorger toegelaten in serviceflat of assistentiewoning

Slechts één vaste mantelzorger toegelaten in serviceflat of assistentiewoning
donderdag 2 april 2020

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, voerde het Agentschap Zorg en Gezondheid enkele nieuwe richtlijnen in voor bewoners van serviceflats en assistentiewoningen. Het bezoek aan een bewoner in een serviceflat of assistentiewoning is niet toegestaan, tenzij door één vaste mantelzorger en enkel voor essentiële zorgtaken. Deze maatregel geldt zowel voor de serviceflatbewoners van Ten Hove, als de assistentiewoningen van Gaudium-Mol en De Schans.

Enkel de mantelzorger die geregistreerd staat, wordt in het gebouw toegelaten. Boodschappen worden aan de deur van de serviceflat afgeleverd tenzij de bewoner deze zelf niet kan opbergen. Bezoeken van de mantelzorger worden zoveel mogelijk beperkt door de zorgtaken te combineren (bijvoorbeeld boodschappen, bankzaken, apotheek,…) in één bezoek.

Woonassistenten ondersteunen

Door deze richtlijnen mee te verspreiden, wil het gemeentebestuur de woonassistenten van de serviceflats en assistentiewoningen ondersteunen. In het belang van iedereen zijn we ervan overtuigd dat deze gezamenlijke inspanningen nu meer dan ooit nodig zijn.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 61, communicatie@gemeentemol.be