Naar inhoud
Gemeente Mol

1.500 telefoontjes halen alleenwonende 80-plussers uit hun isolement

donderdag 2 april 2020

Het gemeentebestuur schakelt eigen personeelsleden in om de vele alleenwonende 80-plussers die nog thuis wonen uit hun isolement te halen door ze proactief op te bellen. Het initiatief past in het project ‘Telefoonster’ waarbij vrijwilligers, ouderen uit hun omgeving, vereniging,… opbellen. Naast een gezellige babbel is het ook de bedoeling te peilen naar eventuele noden. De 80-plusser wordt, indien hij of zij dit wil, ook later nog eens door een ‘Telefoonster’ teruggebeld.

De coronamaatregelen dwingen ons om onnodige sociale contacten te beperken. Bij mensen met een beperkt netwerk veroorzaakt dit mogelijk eenzaamheid en bezorgdheden. Een eenvoudig telefoontje kan een wereld van verschil betekenen.

Telefoonnummers opzoeken

Het gemeentebestuur beschikte niet over een lijst met telefoonnummers van 80-plussers. De nummers werden opgezocht via 1207 en de witte gids. Dit resulteerde in een lijst met 2.197 namen. Inwoners die in een rusthuis verblijven of 80-plussers die nog als koppel samenwonen, werden uit de lijst gefilterd. Ruwweg geschat blijven er nog 1.500 alleenwonende 80-plusssers over. Zij mogen de komende dagen een telefoontje verwachten.

Van gezellige babbel tot coronahulplijn

Tijdens het gesprek vragen we hoe het met de 80-plusser gaat en of we hen met dringende/praktische zaken kunnen helpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over nood aan warme maaltijden, boodschappenhulp,… Deze praktische vragen worden daarna doorgespeeld aan de dienst seniorenplus. Daarnaast informeren we hen ook over de coronahulplijn mochten ze de komende weken noden hebben.

Meerdere telefoontjes

Als de 80-plusser dit wil, zullen we hem of haar ook de komende weken nog opbellen. Deze telefoontjes gebeuren dan door de vrijwilligers die zich kandidaat stelden als ‘Telefoonster’.

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be