Naar inhoud
Gemeente Mol

Voorrang aan thuisverpleegkundigen voor verdeling mondmaskers ’t Getouw

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 23 maart 2020

De zelfgemaakte mondmaskers binnengebracht in ’t Getouw zullen in de eerste plaats verdeeld worden onder de thuisverpleegkundigen en andere zorgkundigen aan huis. Want ook in tijden van corona blijven thuisverplegers de nodige medische zorgen geven aan ouderen en zieken: een kwetsbare groep voor wie de gevolgen van een besmetting met het coronavirus ernstig kunnen zijn. In het belang van deze kwetsbare groep, maar ook in het belang van de gezondheid van de thuisverpleger, zijn het strikt opvolgen van de hygiënemaatregelen en een maximale bescherming noodzakelijk. Mondmaskers zijn dan ook broodnodig! Meer info vind je op www.gemeentemol.be/mondmaskernodig.

De strenge voorzorgsmaatregelen die de verdere verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan, maakt het werk voor thuisverplegers extra moeilijk. Dagelijks komen zij bij verschillende ouderen en kwetsbaren die tot de risicogroep behoren voor besmetting met het coronavirus. Daarom besteden zij te allen tijde bijzondere aandacht aan de algemene hygiënemaatregelen. Alle thuisverpleegkundigen ontvingen van de Vlaamse overheid richtlijnen over hoe zij de coronamaatregelen bij het thuis verplegen in de privésfeer moeten toepassen. Dit in het belang van de dienstverlening aan de klanten. Deze voorkomen ook dat de thuisverpleger zelf in de gezondheidsproblemen komt.

Mondmaskers nodig?

Werk je in de thuisverpleging en heb je mondmaskers nodig? Dien dan een aanvraag in via het e-formulier op www.gemeentemol.be/mondmaskernodig. Elke aanvraag wordt apart beoordeeld. Afhankelijk van het beschikbare aanbod verwittigen we je via mail. Druk deze mail af en breng hem mee naar de inkomhal van ’t Getouw (Molenhoekstraat 2) als je mondmasker(s) afhaalt. Respecteer bij het ophalen de persoonlijke afstand van 1,5 meter ten opzichte van onze medewerkers.

Dankjewel thuisverpleging!

Door bij de verdeling van de zelfgemaakte mondmaskers voorrang te geven aan de thuisverpleegkundigen, wil het gemeentebestuur deze zorgverleners een hart onder de riem steken, hen bedanken en haar waardering uiten voor de moeilijk omstandigheden waarin zij moeten werken.