Naar inhoud
Gemeente Mol

“Veel mensen samen in beperkte binnenruimte, absoluut vermijden”

coronavirus-4833754_1920
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 12 maart 2020

Om de snelle verspreiding van het coronavirus af te remmen, willen we situaties met veel mensen in een beperkte binnenruimte maximaal vermijden. Dit betekent dat het gemeentebestuur zelf al zeker tot en met 3 april alle niet-noodzakelijke eigen indooractiviteiten en -evenementen annuleert of uitstelt naar een latere datum. Ook alle activiteiten in eigen sporthallen en Cultuurcentrum ’t Getouw worden geannuleerd. Daarnaast roepen we externe organisatoren van evenementen op om dit voorbeeld maximaal te volgen. In afwachting van een eventueel federaal  verbod, vraagt het gemeentebestuur de komende dagen van alle organisatoren uitdrukkelijk te beslissen of hun evenement of activiteit al dan niet doorgaat. Ook voor de eigen gemeentelijke loketwerking vragen we alle inwoners uitsluitend fysiek naar ’t Getouw of de welzijnssite Ten Hove te komen als dit absoluut noodzakelijk is. Wanneer mogelijk willen de diensten aanvragen en dossiers per e-mail of telefonisch afhandelen. We ontvingen inmiddels de melding van het Heilig Hartziekenhuis dat het coronavirus ook in onze gemeente aanwezig is.

We moeten nu handelen om een snelle verspreiding van het coronavirus te vermijden. Wanneer dit onvoldoende gebeurt, dreigt een algemene ontwrichting van onze gezondheidszorg voor meerdere maanden.

De goede werking van onze ziekenhuizen – ook voor andere patiënten en medische noodgevallen - komt dan ernstig in gevaar. Deze duidelijke boodschap kreeg het gemeentebestuur woensdagavond 11 maart tijdens een overleg met de provinciegouverneur in Antwerpen. Paniek is absoluut uit den boze, onderlinge solidariteit is evenwel essentieel om ouderen en risicogroepen te beschermen.

Individuele verantwoordelijkheid

We roepen daarom al onze inwoners op tot verantwoordelijkheidszin en solidariteit. De belangrijkste boodschap: bewaar ‘sociale afstand’ en vermijd beperkte binnenruimtes met veel mensen. Blijf zeker binnen als je ziek bent. Zorg voor voldoende persoonlijke hygiëne. Het is daarbij vooral belangrijk om maximaal het contact tussen risicogroepen (ouderen, mensen met chronische ziektes,…) en kinderen te vermijden.

Eigen activiteiten annuleren

Tijdens een crisisoverleg donderdagochtend 12 maart besliste burgemeester Wim Caeyers om alle eigen gemeentelijke activiteiten, evenementen en vergaderingen te annuleren. Deze maatregel gaat in vanaf vrijdag 13 maart tot en met het begin van de paasvakantie (vrijdag 3 april). Concreet betekent dit dat:

  • Alle voorstellingen van Cultuurcentrum ’t Getouw in deze periode niet zullen doorgaan of worden uitgesteld.
  • Alle gemeentelijke sporthallen – ook de hallen die worden gehuurd via de scholen – tijdelijk buiten werking worden gesteld.
  • Alle overleg- en infovergaderingen met inwoners en externe partners worden uitgesteld naar een latere datum. Dit geldt al zeker voor de workshop uitleenreglement met organisatoren (12 maart), toelichting project Keirlandse Zillen (16 maart) en infoavond verkeer school Ginderbuiten (19 maart).
  • Alle overige gemeentelijke activiteiten, workshops,… worden geannuleerd. Dit geldt alvast voor Praatpunt, Babbelkousje op school, Fietslessen, Digiweten,…
  • De werking van het Verkeerseducatief Centrum (verkeerspark) op de Molderdijk wordt tijdelijk stopgezet.

Voor de kermis van Mol Jaarmarkt is nog geen finale beslissing genomen. Het gaat hier over een evenement buiten, waarvoor we nog extra informatie willen inwinnen of dit – al dan niet onder bepaalde voorwaarden - veilig kan plaatsvinden.

Externe evenementen en activiteiten?

Op dit moment is er nog geen federale beslissing die organisatoren verplicht om alle indoor activiteiten te annuleren. Wel geldt er een provinciaal besluit voor evenementen vanaf 1.000 personen. Het gemeentebestuur verwacht evenwel van alle organisatoren dat ze een zorgvuldige afweging maken of ze hun evenement al dan niet willen laten doorgaan. We hopen dat zoveel mogelijk organisatoren op eigen initiatief het gemeentelijk voorbeeld volgen. 

 

Om activiteiten en evenementen al dan niet uit te stellen of te annuleren geldt een aantal criteria: binnenruimte of buiten, aantal mensen, intensiteit van de contacten, duurtijd van de contacten, noodzaak van het evenement en gevolgen van een annulering of uitstel.

De gemelde annuleringen kan je opvolgen via de activiteitenkalender op www.gemeentemol.be. Deze zal voortdurend worden aangepast volgens de antwoorden vanuit de organisatoren.

Gemeentelijke werking

Het gemeentebestuur past de komende weken ook de eigen werking aan. Zo zullen we in alle wachtruimtes voor de nodige afstand zorgen. Ook verwachten we van bezoekers dat ze onderling een persoonlijke afstand bewaren. De gezondheidsrichtlijn op dat vlak is 1 meter. Niet-dringende balieverrichtingen stel je best uit. Alle diensten blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar om vragen te beantwoorden of – als wettelijk mogelijk – dossiers af te handelen.

Op dit ogenblik blijft onze bibliotheek open, met het verzoek dat ook hier voldoende sociale afstand bewaard wordt. 

Woonzorgcentrum Ten Hove

Voor woonzorgcentrum Ten Hove geldt vanaf donderdag 12 maart het verbod op bezoek van de bewoners, met uitzondering (na toestemming) van palliatieve bewoners. Het woonzorgcentrum zal alle familieleden zo snel mogelijk hierover verwittigen.