Naar inhoud
Gemeente Mol

355 inwoners geven mening over verslaving

Knipsel
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 6 maart 2020

De werkgroep verslaving ontving 355 ingevulde enquêtes. Zowel inwoners, ouders als hulpverleners vulden de bevraging in. De werkgroep buigt zich nu over de ingestuurde antwoorden. Aan de hand van een grondige analyse van de resultaten hopen we een duidelijk beeld te krijgen van de noden, bezorgdheden en actiepunten voor onze gemeente. We bedanken alle deelnemers voor hun tijd!

De werkgroep verslaving hoopt aan de hand van de bevraging een duidelijk zicht te krijgen op de noden die op tafel liggen. Na een grondige analyse van de resultaten start de werkgroep verslaving doelgericht acties op.

Input vanuit verschillende invalshoeken
De bevraging kon door iedereen ingevuld worden. Enerzijds inwoners en ouders met opgroeiende kinderen. Anderzijds richten we ons op hulpverleners, leerkrachten, artsen, politie,… elke deelnemer zorgde vanuit z’n eigen achtergrond en expertise voor waardevolle input.

Werkgroep verslaving
De middelbare scholen, welzijns- en veiligheidspartners uit onze gemeente steken de koppen bij elkaar om intensief samen te werken rond verslaving. Bedoeling is de kennis rond verslaving te verhogen en de drempel richting hulpverlening te verlagen.  

De werkgroep bestaat uit een diverse groep mensen die vanuit hun job intensief in contact komen met jongeren:

 • Ouders van drugverslaafden
 • Leerkrachten en directies secundaire scholen
 • Coördinator jeugdhuis Tydeeh
 • Drughulpverlener van Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 • Coördinator CAW
 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg de Kempen/De Meander
 • Vertegenwoordiger Jongeren Advies Centrum (JAC)
 • Vertegenwoordiger huisartsenvereniging
 • Expert politie Balen-Dessel-Mol
 • Afdeling jeugd en sport gemeentebestuur
 • Schepen jeugd en sport
 • Schepen onderwijs en volksgezondheid
 • Huis van het Kind
 • Hoofddeskundige sociale dienst
 • Deskundige opvoedingsondersteuning en gezondheid

Ontstaan vanuit bezorgdheid
De werkgroep ontstond uit de bezorgdheid van ouders, leerkrachten en mensen die met jongeren werken. De werkgroep werkt rond verslaving, zowel aan alcohol, drugs, tabak, energiedranken, als gokken en gamen.

Informeren en sensibiliseren
De werkgroep wil het bewustzijn rond verslaving verhogen en hun kennis over middelen versterken. Taboedoorbrekend werken en het thema bespreekbaar maken zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast willen ze ook drempelverlagend werken zodat mensen de weg naar hulpverlening makkelijker vinden.

Meer info: sociale dienst, 014 33 15 11, socialedienst@gemeentemol.be