Naar inhoud
Gemeente Mol

Verwelkomen we in september de eerste dansers in Academie Muziek en Woord?

opleiding dans

Bekijk ook

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 18 februari 2020

De Academie voor Muziek en Woord heeft de ambitie om ‘Dans’ toe te voegen aan het onderwijsaanbod. De gemeenteraad keurde op maandag 17 februari het aanvraagdossier goed. De aanvraag vertrekt nu naar de Vlaamse overheid. Bij goedkeuring verwelkomen we in september de eerste dansers in spe.

De Vlaamse Overheid – meer bepaald het Agentschap voor Onderwijsdiensten – bekijkt de aanvraag en neemt tegen het einde van dit schooljaar een beslissing. Als de goedkeuring er komt, richt de Academie voor Muziek en Woord de opleiding dans in vanaf het schooljaar 2020-2021.

Aanvulling en samenwerking bestaande aanbod

Met de oprichting van het domein Dans wil de academie een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van privé-initiatieven. Deze manier van werken wordt al jaren toegepast in de domeinen muziek en woord. De academie werkt hierin regelmatig samen met private initiatieven zoals harmonies, bands en toneelverenigingen.

Alle kunstdomeinen vertegenwoordigd

Het deeltijds kunstonderwijs in Mol-Balen-Dessel biedt op dit ogenblik onderwijskansen op drie domeinen:

  • Beeldende en Audiovisuele kunsten
  • Woordkunst-drama
  • Muziek

De oprichting van het domein Dans biedt een unieke kans om álle kunstdomeinen te integreren in één geheel en op één plek. Dit versterkt de aantrekkingskracht van onze gemeente op basis van cultuur en kunstonderwijs.

Kunstencampus

In afwachting van de bouw van een kunstencampus zal de academie gebruik maken van geschikte infrastructuur binnen en buiten de gemeentelijke gebouwen.

Meer info: Academie voor Muziek en Woord, 014 31 38 21, amw@gemeentemol.be, www.amwmol.be