Naar inhoud
Gemeente Mol

Mol trekt kaart van ‘Gezonde Gemeente’ en stimuleert inwoners om gezond te leven

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 22 januari 2020

Alle 27 Kempense gemeenten, waaronder ook Mol, ondertekenden het charter Gezonde Gemeente. In onze gemeente gebeurde dit op 26 juli 2019 tijdens de opening van het beweegplein op site Ten Hove. Met de ondertekening engageert het nieuwe bestuur zich om verder werk te maken van een sterk lokaal preventief gezondheidsbeleid. De officiële inhuldiging van alle 27 Gezonde Gemeenten werd op 21 januari in Westerlo gevierd in het bijzijn van burgemeesters, schepenen en gezondheidsambtenaren. Samen gaan we voor een gezond Mol!

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren, tijdens de legislatuur 2019-2024 kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, veiligheid,… 26 lokale besturen uit de Kempen waren al een Gezonde Gemeente in de vorige legislatuur en zetten hun engagementen verder. Voor Rijkevorsel is dit een nieuw engagement.

Molse initiatieven ‘Gezonde Gemeente’

Enkele initiatieven die in onze gemeente passen binnen ‘Gezonde Gemeente’ zijn onder andere:

  • Mol stopt met roken
  • Realisatie van een beweegplein op site Ten Hove
  • Week van de Keigezonde Gemeente: leuke randactiviteiten tijdens sporthalspeeltuin
  • Week van de Valpreventie: senioren leren in Ten Hove tips en tricks om zolang mogelijk op eigen benen te staan
  • ‘Fit in je lijf’ en ‘Fit in je hoofd’: activiteitenaanbod voor gemeentepersoneel
  • Beter in je vel met Bewegen Op Verwijzing: met een verwijsbrief van de huisarts helpt de BOV-coach bij het opstellen van een individueel aangepast beweegplan
  • Te Gekke Wandelingen in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
  • Grootschalige bevraging werkgroep verslaving
  • Sensibilisering omtrent de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals- en darmkanker, LotinCo-infomomenten voor kankerlotgenoten en naasten, Wandelen tegen Kanker…

Logo Kempen begeleidt

De lokale besturen staan er niet alleen voor. Logo Kempen staat voor hen klaar met kennis, expertise en begeleidt hen naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid ‘Gezonde Gemeente’, altijd op maat van de gemeente. Samen met het Logo werkt onze gemeente aan meer bewegen, meer gezonde voeding, meer veerkracht, kankers voorkomen of vroegtijdig opsporen, gamen met mate, minder tabak en alcohol, gezond ouder worden, gezonde publiek ruimte,…

Gezonde Gemeente’ is een initiatief van de Vlaamse Logo’s: het Vlaams Instituut Gezond Leven en met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) met de steun van de Vlaamse overheid.

Meer info:

> sportdienst, 014 33 05 03, sportdienst@gemeentemol.be

> Logo Kempen vzw, 014 44 08 34, info@logokempen.be, www.logokempen.be

> www.gezondekempen.be