Naar inhoud
Gemeente Mol

Stapsgewijze tariefaanpassingen buitenschoolse kinderopvang

QG6A8057
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 6 januari 2020

De gemeenteraad besliste op 23 december om de tarieven van onze buitenschoolse kinderopvang aan te passen. De tariefaanpassing gebeurt in twee stappen. In januari 2020 stijgt de kostprijs met 0,01 euro naar het wettelijke minimumbedrag. Vanaf september 2020 voorzien we een grotere wijziging. Deze prijsstijging laat ons toe verder te investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang. Ook na de prijswijziging betaalt het gemeentebestuur veruit het grootste deel van de opvangkost van ieder kind.

Vanaf januari stijgt het basistarief voor een half uur voor- of naschoolse opvang van 0,80 naar 0,81 euro. Deze eerste stap in de prijswijziging is een verplichte indexaanpassing vanwege Kind & Gezin. Anders zitten we onder het wettelijke minimumbedrag.

Stap 2: vanaf het nieuwe schooljaar

Op 1 september - bij de start van het nieuwe schooljaar - voorzien we volgende aanpassingen:

 • Het basistarief voor- en naschoolse kinderopvang stijgt voor elk begonnen half uur naar 0,9 euro.
 • Voor opvang tijdens vakantiedagen en op woensdagnamiddag:
  - Hele dag van 11 euro naar 12,6 euro
  - Halve dag van 6,5 naar 7,4 euro
  - Minder dan een halve dag van 4,3 naar 4,9 euro

De sociale tarieven voor mensen in financiële moeilijkheden blijven gelden. Dit via een automatische toekenning voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of na een sociaal onderzoek.

Waarom een tariefaanpassing?
De afgelopen jaren investeerden we fors in de uitbreiding van onze buitenschoolse kinderopvang, waaronder de realisatie van een nieuwe centrale kinderopvang op de Galbergen en de volledige heraanleg van het buitengedeelte in Ginderbuiten.

De komende jaren blijven we investeren in de infrastructuur en uitbreiding van verschillende kinderclubs (Rauw, Achterbos, Millegem en Sluis). Elke uitbreiding brengt extra personeelskosten met zich mee.

Daarnaast investeren we ook in de kwaliteit van de opvang zelf:

 • Opstart tweede kleinschalige vakantiewerking voor de 2,5- tot 4-jarigen met een maximum van 40 kinderen in de zomervakantie in kinderclub in Achterbos.
 • Inzetten op een sterk zorgbeleid voor kinderen met de aanwerving van een voltijdse zorgbegeleidster.
 • Extra kwaliteitsverbetering door een voltijdse uitbreiding voor vijf begeleid(st)ers.
 • Minder collectieve sluitingen, dus grotere personeelsbezetting.
 • Wegwerken van wachtlijsten door de uitbouw en behoud van het kort schooltoezicht. Sinds 2014 organiseren we dit systeem op drukke momenten in negen scholen. Zo vangen we meer dan 250 kinderen voor een korte periode op. Het kort schooltoezicht kost jaarlijks 50 000 euro aan het gemeentebestuur. 

Al meer dan tien jaar zijn de tarieven van onze buitenschoolse kinderopvang dezelfde, waardoor deze – verrekend ten opzichte van de indexering – steeds goedkoper werden. We voorzien een inhaalbeweging in twee trappen.

Grootste opvangkost voor het gemeentebestuur
Ook met de nieuwe tarieven is onze buitenschoolse kinderopvang niet kostendekkend. Naar de toekomst toe staan er zelfs vraagtekens bij de subsidies die we van de hogere overheid mogen verwachten. Het gemeentebestuur betaalt vandaag en in de toekomst vanuit de gemeentekas veruit het grootste deel van de opvangkost van ieder kind.

Meer info: buitenschoolse kinderopvang, 014 33 15 72, bkomol@gemeentemol.be