Naar inhoud
Gemeente Mol

Bosbeheerwerken in bossen van Achterbos en Millegem

bosbeheerwerken
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 18 december 2019

In een groot aantal bossen in de omgeving van Achterbos en Millegem vinden de komende wintermaanden beheerwerken plaats. Het zijn vooral private percelen, maar ook enkele openbare bossen. Bosgroep Kempen Noord coördineert de werken.

De meeste bossen zijn verwaarloosd. De oudere aangeplante dennenbossen hebben een dicht kronendak met veel misvormde, opgeschoten en kwijnende bomen. Vaak domineert Amerikaanse vogelkers in de struiklaag. De kwaliteit van dit soort bossen kan dus veel beter.

Verandering door dunnen

Om hier verandering in te brengen, verwijdert Bosgroep Kempen Noord de Amerikaanse vogelkers en worden de dennen gedund. Enerzijds om mooiere dennen meer ruimte te geven en anderzijds meer geschikte bosverjonging op gang te brengen. We zorgen er ook voor dat de inheemse loofboomsoorten voldoende plaats krijgen om te groeien.

Resultaten

Hierdoor komt er meer licht op de bosbodem en kunnen soorten spontaan opschieten. We mikken op inheemse soorten zoals lijsterbes, spork, berk en zomereik, her en der aangevuld met kleinschalige aanplantingen.

De eerste jaren na de dunning profiteert ook de Amerikaanse vogelkers van het extra licht. Hier grijpen we nadien mechanisch in om de geschikte soorten meer licht en ruimte te geven.

Op sommige percelen verwijderen we de den omdat de kwaliteit te ondermaats is. Nadien schiet het bos hier spontaan op of doen we gerichte aanplantingen.

Gebruik hout

Het hout dat vrijkomt met de kappingen wordt gebruikt in verschillende toepassingen, zoals OSB-plaat. Omdat de meeste bossen nooit echt beheerd zijn, ziet het werk er tot de eerste maanden nadien ingrijpend uit. De boskwaliteit opkrikken is een langdurig proces. In vroeger beheerde stukken boekten we al mooie resultaten.

De beheerwerken kaderen in de uitvoering van een bosbeheerplan of kapmachtigingen vergund via het Agentschap voor Natuur en Bos.

Meer info: Joost Malliet, adjunct-coördinator bij de Bosgroep Kempen Noord, 0477 93 25 51, joost.malliet@provincieantwerpen.be