Naar inhoud
Gemeente Mol

Vuurwerk en wensballonnen verboden. ‘Ik knal zonder vuurwerk’ gaat nationaal!

Knalzondervuurwerk_OnderBlauw_Kempen
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 2 december 2019

De campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’, door het gemeentebestuur voor het eerst gelanceerd in 2015, gaat nationaal! Steeds meer instanties bundelen de krachten en sporen de bevolking aan om zélf geen vuurwerk af te steken. Sinds vorig eindejaar is de Vlaamse wetgeving ook veranderd: het is nu overal verboden om vuurwerk of voetzoekers af te steken en om wensballonnen op te laten. Naast het wettelijk verbod geeft de brandweer je nog extra goede redenen om als particulier geen vuurwerk af te steken!

 

 

 

  1. Verboden

De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het voor particulieren overal verboden om vuurwerk of voetzoekers af te steken en om wensballonnen op te laten. Steek je toch vuurwerk af? Dan ben je in overtreding.

  1. Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

  1. Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

  1. Het zorgt voor dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

  1. De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

  1. Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Allemaal redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken, vinden de Vlaamse hulpverleningszones. Vandaar de slogan “Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn.”

Ik knal zonder vuurwerk!

De campagne ‘Ik knal zonder vuurwerk 2019’ wordt dit jaar ondersteund door het Netwerk Brandweer (de 20 Vlaamse hulpverleningszones), VVSG (Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten) en het kabinet van Dierenwelzijn.

Meer info: Brandweer zone Kempen, 014 28 78 32, info@brandweerzonekempen.be