Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur verdeelt 27.500 euro over Molse derdewereldorganisaties

subsidies derdewereldorganisaties
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 19 november 2019

Het gemeentebestuur verdeelt 27.500 euro over elf Molse derdewereldorganisaties. Dat besliste de gemeenteraad op 18 november na unaniem advies van de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). Elke organisatie ontvangt een subsidie van 2.500 euro. Met de subsidie wil het gemeentebestuur hun projectwerking in het Zuiden ondersteunen.

Voor 2019 dienden elf organisaties een subsidiedossier in. Na advies en inspraak van alle derdewereldorganisaties die lid zijn van de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), besliste de gemeenteraad op 18 november om 27.500 euro te verdelen over elf projecten die door de GROS ondersteund worden.

Projecten

De verschillende organisaties dienden vooraf een schriftelijk project in bij de GROS. Tijdens de GROS van 11 september stelden deze organisaties hun project voor en gaven zij een overzicht van alle activiteiten die zij het afgelopen werkjaar organiseerden.

Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

De GROS kiest bewust voor deze manier van werken. Zo blijven zij op de hoogte van elkaars werking en de projecten die gerealiseerd worden. Daarnaast leren de verschillende organisaties van elkaars fouten en successen. Enkel zo kunnen de leden van de GROS een goed onderbouwd advies geven aan de gemeenteraad.

Verdeling subsidies

Op basis van de projectvoorstelling en de georganiseerde activiteiten besliste de GROS unaniem om volgende derdewereldorganisaties en hun projecten te ondersteunen, een advies dat door de gemeenteraad werd opgevolgd.

 1. Broederlijk Delen
 2. Zaba Kina
 3. Bikas
 4. Musojuna
 5. Anfom
 6. Temfoundation
 7. Imazighen
 8. Vrienden van Cuba
 9. Rikolto (Vredeseilanden)
 10. Rugendo
 11. Focus vzw (Damiaan)

Meer info: dienst samenlevingsopbouw/ontwikkelingssamenwerking, 014 33 15 51, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be