Naar inhoud
Gemeente Mol

Beperkte parkeermogelijkheden Den Diel door vernieuwing Sas II

den Diel (7)
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 29 oktober 2019

In opdracht van de Vlaamse Waterweg start Smet Group op maandag 4 november met de vernieuwing van Sas II op het kanaal Herentals – Bocholt. Deze werken nemen ongeveer een jaar in beslag. Om met het zware werfverkeer Sas II te bereiken, wordt het onverharde jaagpad ten noorden van het kanaal (kant Postel) gebruikt. Dit betekent dat het beschikbare aantal parkeerplaatsen op de onverharde parking voor natuurreservaat Den Diel tijdelijk wordt herleid naar maximaal een viertal auto’s.

Voor de rest van de parking geldt op werkdagen een parkeerverbod zodat het werfverkeer veilig kan passeren. Overige veilige parkeergelegenheid vind je op die momenten het gemakkelijkst aan de overzijde van de baileybruggen. Gezien het hoge aantal werftransporten voor de aanvoer van zware bouwmaterialen en -installaties vragen we tijdens werkdagen de nodige voorzichtigheid.

Voorbereidende werken

In de week van 28 oktober zal Natuurpunt nog enkele bomen rooien op de parking om een tijdelijke werfweg te kunnen aanleggen. Ook dan vragen we voorzichtigheid.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be