Naar inhoud
Gemeente Mol

Route2School toont veiligste fietsroute naar school

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 5 september 2019

Dankzij Route2School beschikken we nu over een digitale schoolroutekaart die de meest veilige fietsweg naar onze scholen toont. Via www.gemeentemol.be/route2school ben je meteen op de hoogte van de verschillende knelpunten en alternatieve routes om op een veilige manier op school te geraken.

Leerlingen, ouders en leerkrachten gaven aan met welke knelpunten zij in contact komen op weg naar school. Route2School verzamelde deze knelpunten en zorgde samen met de verkeersdienst voor een gestructureerd overzicht.

Aangegeven knelpunten
Na grondige analyse van alle gegevens en meldingen kan de verkeersdienst actief aan de slag om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook eventuele toekomstplannen voor een knelpunt kan je voor elk knelpunt via kleurcodes raadplegen via de schoolroutekaart op de website of via een mobiele app:

- Rood: knelpunt ( & tips)

- Oranje: oplossing op de planning

- Groen: opgelost knelpunt

Schoolroutes
Via de website kan je ook aangeven hoe je een bepaald stuk van een route ervaart. De digitale schoolroutekaart geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en de te mijden locaties, duidt plaatsen aan die bijzondere aandacht vragen en geeft tips.

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van de provincie Antwerpen vanuit project ‘10/10’ en het gemeentebestuur.

Meer info: verkeersdienst, 014 33 09 80, verkeersdienst@gemeentemol.be