Naar inhoud
Gemeente Mol

Voorlopig geen rooiing van grote plataan op Adolf Reydamslaan

Boom Adolf Reydamslaan
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 23 juli 2019

Het college van burgemeester en schepenen heeft op de zitting van 18 juli beslist om de plataan in de Adolf Reydamslaan (ter hoogte van huisnummer 1) voorlopig niet te rooien. Hiermee wordt het rooiingsbesluit van 29 mei ingetrokken. Deze beslissing laat toe om de komende weken verder te onderzoeken of het technisch haalbaar is de boom te behouden.

Op 29 mei besliste het college van burgemeester en schepenen om de grote plataan in de Adolf Reydamslaan te rooien en te vervangen door een nieuwe boom. Deze beslissing kwam er na de vaststelling dat worteldruk op een inrit het veilig inrijden van private garageboxen sterk bemoeilijkt.

Verder onderzoek

De beslissing tot rooiing lokte heel wat reacties uit bij de buurtbewoners. Na verder overleg besliste het college van burgemeester en schepenen om de eerdere beslissing te schrappen. Dit laat toe om, in samenspraak met de eigenaars van de garages, te bekijken of het technisch mogelijk is om de inrit te herstellen zonder dat de boom moet verdwijnen. Pas na dit overleg en het bijkomende onderzoek neemt het college een definitieve beslissing over de toekomst van deze plataan.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be