Naar inhoud
Gemeente Mol

Kennisgeving conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
dinsdag 11 juni 2019

OVAM ontving op 14 mei 2019 het verslag van het beperkt bodemsaneringsproject voor de grond aan de Retieseweg 111 in Geel (perceel Mol 5 afd, sectie D, nr. 738 Z) met als titel ‘Beperkt bodemsaneringsproject; Europese Commissie Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Retieseweg 111, 2440 Geel’.

Dit beperkt bodemsaneringsproject heeft betrekking op de verontreiniging met minerale olie in het vaste deel van de aarde ter hoogte van de voormalige ondergrondse tanks.

De OVAM verklaart het beperkt bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet.  Het conformiteitsattest heeft als referentie C-21083.

Het dossier ligt vanaf 6 juni 2019 tot en met 5 juli 2019 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet kan beroep tegen dit besluit worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet.

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:

  • binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:

Vlaamse Overheid

Departement Omgeving

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000    Brussel