Naar inhoud
Gemeente Mol

Sorteerregels PMD-zak ongewijzigd tot 1 januari 2021, daarna pas uitbreiding

uitbreiding PMD zak
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 6 juni 2019

De sorteerregels voor de PMD-zakken blijven in Mol tot 1 januari 2021 ongewijzigd: enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen in de blauwe zak. Pas vanaf 1 januari 2021 mogen – net als in de andere Vlaamse steden en gemeenten – alle plastic en metalen verpakkingen en drankkartons via de PMD-zak ingezameld worden.

Via de blauwe PMD-zak wordt een groot deel van de huishoudelijke verpakkingen ingezameld. Toch zitten er jaarlijks in de huisvuilzak van de Vlaming nog ongeveer 15 kg plastic die niet gerecycleerd worden. Een groot deel ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen toch een tweede leven kunnen krijgen.

 

Uitbreiding PMD-zak, invoering in fases

Daarom besliste de Vlaamse regering midden 2018 voor een uitbreiding van de PMD-zak. Dat betekent dat alle verpakkingen in die zak ingezameld mogen worden. Deze uitbreiding van de PMD-zak wordt in fases ingevoerd. De eerste Vlaamse steden en gemeenten starten dit voorjaar. In de planning voor deze uitbreiding van de PMD-zak komen de Kempense gemeente waaronder ook Mol, als laatste aan bod. Dit komt door de gefaseerde opstart van nieuwe sorteerinstallaties. In afwachting daarvan blijven de sorteerregels voor PMD in onze gemeente ongewijzigd en mogen enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe zak.

 

Ontwerp recycleerbare verpakkingen

De uitbreiding van de blauwe zak is een stap in de juiste richting. Maar om naar een circulaire economie te gaan, zijn er volledig en kwalitatief recycleerbare verpakkingen nodig. Dat alle verpakkingen binnenkort in de blauwe zak mogen, wil nog niet zeggen dat ze allemaal recycleerbaar zijn. Het is meer dan ooit belangrijk dat producenten meer aandacht besteden aan het ontwerp van hun verpakkingen.

 

Kempenaren beste leerlingen van de klas

93 kg per inwoner, dat is de hoeveelheid restafval die de gemiddelde Kempenaar in 2018 produceerde. Hiermee scoren we ruim 50 kg per inwoner beter dan de gemiddelde Vlaming. Restafval is de som van huisvuil (74kg/inwoner in 2018), grof vuil (17 kg/inwoner in 2018) en PMD-residu (1,70 kg/inwoner in 2018). De laatste jaren zien we een status quo in de hoeveelheid restafval.

 

Meer recuperatie van materialen

Mooie restafvalcijfers zijn een combinatie van afval voorkomen en een goede sortering. In de Kempen wordt 73% van het afval selectief ingezameld. Al sinds de jaren ’90 zetten de Kempense gemeenten in op een doorgedreven selectieve inzameling. De Kempenaren waren bij de eersten in Vlaanderen die een aparte inzameling voor GFT kenden en naast de blauwe PMD-zak werd ook een lichtgroene zak geïntroduceerd voor alle plastic die niet in de blauwe zak thuishoorde. Op de containerparken kon je 25 jaar geleden terecht met vijf afvalsoorten, nu met meer dan 35. Dit materialenbeheer of de evolutie naar meer recuperatie van grondstoffen en materialen is een absolute noodzaak. De transitie naar een kringloopeconomie of circulaire economie is volop bezig.

Meer info: IOK Afvalbeheer, 014 58 09 91, info@iok.be