Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur verdeelt 33.000 euro over 93 cultuurverenigingen

prime time2
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 29 mei 2019

Het college van burgemeester en schepenen besliste in de zitting van 23 mei over de verdeling van de subsidies voor cultuurverenigingen. Eerder gaf ook de cultuurraad al groen licht voor de verdeling van de gelden. Dit jaar gaat het om een totaalbedrag van 33.000 euro. 93 verenigingen dienden een geldig subsidiedossier in.

Er zijn 154 verenigingen aangesloten bij de cultuurraad. Niet alle verenigingen komen in aanmerking voor een subsidie, bijvoorbeeld omdat ze al via een andere weg financieel ondersteund worden door het gemeentebestuur. 93 verenigingen kwamen wel in aanmerking en dienden een geldig dossier in. Van het beschikbare subsidiebedrag wordt 70% voorbehouden voor de basiswerking (de dagelijkse werking met de ‘gewone’ activiteiten) en 30% voor de bijzondere werking (bijvoorbeeld professionele ondersteuning, aandacht voor erfgoed, betrekken van kansengroepen) van de vereniging.

 

Het geld wordt volgens een puntensysteem verdeeld onder de verenigingen die een subsidiedossier indienden.

 

Beste scores – amateurkunsten

 

KH St. Odrada Millegem € 1.404,15
Harmonieorkest Rauw € 1.189,17
Symfonieorkest Zuiderkempen € 1.046.95
KF St. Jozefsgilde € 961,36
Gregoriuskoor € 876,92

 

Beste scores – socio-cultureel

 

Natuurgidsen De Gagel € 628,80
FVV - Forum Vlaamse Vrouwen € 545,38
KWB Achterbos € 545,38
Natuurpunt € 517,57
Femma Sluis € 489,76
KVLV Heidehuizen € 489,76

Meer info: cultuurdienst, 014 33 08 93, cultuurdienst@gemeentemol.be