Naar inhoud
Gemeente Mol

Zorgbehoevend? Informeer dan of je recht hebt op premies of toelagen

zorgbehoevend_informeer naar premies
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 6 mei 2019

Het gemeentebestuur kent ook dit jaar premies toe aan zorgbehoevende inwoners. Ontving je vorig jaar een toelage? Dan moet je niets doen. Ontving je nooit eerder een premie? Informeer dan waar je recht op hebt. Neem contact op met de dienst seniorenplus op het nummer 014 33 16 00 of ga langs – Jakob Smitslaan 28 – van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 uur. Op donderdag kan je er ook terecht van 16 tot 18 uur.

Over welke premies gaat het?

Mantelzorgpremie, premie voor thuisverzorging hulpbehoevende ouderen

Zorgbehoevende ouderen (65 plus) die thuis verblijven ontvangen een financiële tegemoetkoming ter ondersteuning van de thuiszorg. De premie bedraagt 60 euro per maand met een maximum van 7 maanden (420 euro). Bij voorkeur aanvragen vanaf augustus, dan zijn de 7 maanden verstreken.

Bijkomende voorwaarden:

  • Je hebt recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (130 euro ‘mantelzorg’) vanuit de zorgkas.
  • Je geniet het statuut verhoogde tegemoetkoming vanuit het ziekenfonds.
  • Je hebt een verminderde zelfredzaamheid. (Je bezit een medisch attest van minimum 12 punten, uitgekeerd door de FOD sociale zekerheid.)

 

Sondevoeding, dialyse, incontinentie of stoma, premie

Stoma- of nierdialysepatiënten, mensen met chronische incontinentie of personen die afhankelijk zijn van sondevoeding ontvangen jaarlijks een financiële tegemoetkoming van 75 euro naar aanleiding van de verhoogde afvalfactuur.

Vanaf de tweede aanvraag gaan wij na of je het jaar voordien 100 kg restafval meegaf of 26 keer afval deponeerde in een gezamenlijke container.

 

Sociaal pedagogische toelage

Een toelage voor gezinnen met bijkomende zorgen voor hun kind. Afhankelijk van je inkomen krijg je de gewone premie (100 euro voor schoolgaand kind, 125 euro voor een kind dat niet naar school gaat) of de dubbele premie.

Je kind is jonger dan 21 jaar en heeft een erkende handicap (attest handicap + 66% of 4 punten in de eerste pijler of 6 punten in totaal).

 

Toelage verwerkingskost huishoudelijk afval

Mensen met een beperkte financiële draagkracht krijgen het vast recht (maximum 24 euro) teruggestort op hun afvalrekening van Diftar.

Je komt in aanmerking als je één van onderstaande tegemoetkomingen ontvangt:

  • Een tussenkomst vanuit FOD sociale zekerheid (een integratie- of inkomensvervangende tegemoetkoming).
  • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood vanuit de zorgkas (vroeger noemde dit tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).
  • Een leefloon.
  • Een inkomensgarantie voor ouderen.

Meer info: dienst seniorenplus, 014 33 16 00, dienstseniorenplus@gemeentemol.be