Naar inhoud
Gemeente Mol

Publieke consultatie Natuurbeheerplan ‘Spreeuwenbos’ in Postel

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 3 april 2019

In opdracht van Graaf Charles de Broqueville werd door Landmax een Natuurbeheerplan type 2 opgesteld voor het domein ‘Spreeuwenbos’ op grondgebied van onze gemeente (Postel). De beheerdoelstellingen en –maatregelen voor het beheerplan werden gespiegeld aan de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer en opgesteld voor een periode van 24 jaar. Het beheerplan ligt ter inzage op het kantoor van Landmax (Everdongenlaan 15, 2300 Turnhout) tijdens de kantooruren (9 - 17 uur) van donderdag 4 april tot en met vrijdag 3 mei 2019. Gedurende deze periode kunnen opmerkingen en/of bezwaren aan het Agentschap Natuur en Bos worden gericht (aves.ant.anb@vlaanderen.be).

Meer info: Landmax - 014 26 25 00 - info@landmax.be