Naar inhoud
Gemeente Mol

Openbaarheid van akten burgerlijke stand gewijzigd

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 3 april 2019

Op 1 april trad de nieuwe wetgeving in werking omtrent de openbaarheid van de akten van burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks-, overlijdensakten,…). Waar burgers vroeger vrije toegang hadden tot akten die ouder waren dan 100 jaar, is een overlijdensakte nu al na 50 jaar openbaar en een huwelijksakte na 75 jaar. Een wezenlijk verschil voor wie bezig is met stamboomonderzoek.

De vroegere wetgeving gaf burgers vrije toegang tot de aktes van burgerlijke stand als ze ouder waren dan 100 jaar. Aktes die jonger waren konden – bij wetenschappelijk en genealogisch onderzoek - enkel opgevraagd worden mits toestemming van de familierechtbank.

 

Termijnen

Op 1 april 2019 wijzigde de wetgeving op openbaarheid van akten burgerlijke stand. Voortaan heb je recht op een uittreksel of afschrift van de akten als ze voldoen aan onderstaande termijnen:

  • Geboorteakte: deze blijft op 100 jaar staan
  • Huwelijksakte: wordt openbaar na 75 jaar
  • Overlijdensakte: wordt openbaar na 50 jaar

 

De wettelijk termijn voor de consultatie van de bevolkingsregisters blijft op 120 jaar staan.

 

Recht op inzage afgeschaft

Bijkomend werd ook het recht op inzage van aktes die jonger zijn dan deze termijnen afgeschaft. Enkel als de akte over jou gaat of over rechtstreekse familie (echtgenoot of echtgenote, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn, zijn erfgenamen, hun notaris en hun advocaat), heb je recht op een uittreksel of afschrift.

Meer info: dienst erfgoed, 014 33 09 70, archief@gemeentemol.be