Naar inhoud
Gemeente Mol

Oprichting eerste Security Netwerk Industrie in politiezone Balen-Dessel-Mol

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 18 maart 2019

Op 18 maart ging het eerste Security Netwerk Industrie (BIN-SNI) in de politiezone Balen-Dessel-Mol officieel van start onder de naam SNI ‘Driehoek-Berkebossen’. Een SNI is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, bedrijven en de lokale overheden die de veiligheid binnen een industriezone moet versterken op basis van informatieuitwisseling. Momenteel zijn er 16 bedrijven ingeschreven in het SNI ‘Driehoek-Berkebossen’, waaronder drie Seveso-bedrijven.

Net zoals in een buurtinformatienetwerk (BIN) en een winkelinformatienetwerk (WIN) staat in een SNI sociale controle centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. De bedoeling is dat deelnemende bedrijven van het SNI de politie inlichten als ze iets verdachts zien in de bedrijfsomgevingen. Naar aanleiding van een melding kan de lokale politie het SNI in werking stellen. Hierdoor ontvangt elk lid van het SNI informatie via het platform van BE-Alert.

 

Het gestructureerd samenwerkingsverband moet bijdragen tot:

  • het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel;
  • het verbeteren van de relatie en de communicatie tussen de bedrijven en de lokale politie;
  • het versneld melden van abnormale feiten mogelijk maken;
  • het benadrukken van de preventiegedachte;
  • de samenwerking tussen de bedrijven, voornamelijk op het vlak van de beveiliging, aanwakkeren.

 

16 bedrijven aangesloten op het SNI ‘Driehoek-Berkebossen’

Momenteel zijn er 16 bedrijven aangesloten in het SNI ‘Driehoek-Berkebossen’. Daarbij zijn ook de Seveso-bedrijven Nyrstar, Omnichem en AGC betrokken. De bedoeling is om zoveel mogelijk bedrijven in de omgeving van de SEVESO-bedrijven, meer bepaald langs de industrieterreinen Driehoek en Berkebossen gelegen in Balen en Mol, te betrekken in het SNI netwerk. In Mol gaat het om het grondgebied langs de Venetiëlei, Voortbeemden, Berkebossenlaan, Colburnlei, Haagdoornstraat, Simonsestraat, Kanaalstraat en de Zuiderring. In Balen zijn volgende straten betrokken: Venetiëlaan, Voortstraat, Industrieweg, Zinkstraat, Japanse Kerselarenlaan, Nieuwe Congostraat, Buskruitstraat, Canadastraat en Poeierstraat. Ook bedrijven of instellingen die niet gelegen zijn binnen dit gebied (Economisch Netwerk Vlaanderen), maar wel voldoen aan de voorwaarden, kunnen bij het SNI aansluiten.

 

Voorwaarden:

  • - bedrijf of instelling (geen winkel);
  • - beschikken over een permanente security-bezetting of 24/24u bereikbaar;
  • - maximaal één telefoontoestel (vast of GSM) opgeven dat 24/24u bereikbaar is of intern wordt doorgeschakeld.

 

Bedrijven die interesse hebben om aan te sluiten kunnen een inschrijvingsformulier ontvangen op aanvraag via celpreventie@politiebalendesselmol.be

Meer info: lokale politie Balen-Dessel-Mol, 014 33 37 00