Naar inhoud
Gemeente Mol

Aantal woninginbraken daalt en drugsbezit stijgt in 2018

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 13 maart 2019

In 2018 registreerde de lokale politie Balen-Dessel-Mol 2.821 misdrijven in hun politiezone. De meest voorkomende gerechtelijke inbreuken op het niveau van de politiezone waren achtereenvolgens diefstal en afpersing, drugs en beschadigingen van eigendom. In ons activiteitenoverzicht 2018 gaan we dieper in op de cijfers en lees je de voornaamste veranderingen in de werking van ons korps.

Ons korps stond in 2018 in voor de veiligheid en een leefbare omgeving van 68.931 inwoners van de politiezone Balen-Dessel-Mol. Het afgelopen jaar ontvingen we bijna 11.000 meldingen. 8.208 meldingen kwamen via de 101-centrale, 2.755 meldingen via het zonaal onthaal. Daarop volgden bijna 7.000 interventies. De criminaliteitscijfers van 2018 leunen sterk aan bij de cijfers van de voorbije jaren, maar er zijn toch enkele noemenswaardige trends op te merken. 

Daling woninginbraken

Hoewel diefstal en afpersing het vaakst voorkomt, merken we in de voorbije jaren een dalende trend; van 1.325 gevallen in 2016 naar 1.041 in 2018. Het aantal woninginbraken in onze politiezone blijft gevoelig dalen. In 2018 registreerden we 98 gevallen, een daling van 28 procent ten opzichte van het jaar voordien. Zowel in Balen als in Dessel zien we nagenoeg een halvering van het aantal woninginbraken. Bij meer dan 36 procent gingen inbrekers aan de haal met juwelen, gevolgd door geld (+22 procent) en computers (+15 procent). Bij inbraken in bedrijfspanden en handelszaken bestaat de buit meestal uit geld (+28 procent). Het aantal fietsdiefstallen is blijkbaar moeilijk terug te dringen. In 2018 steeg het aantal van 236 naar 254 gevallen. Vooral in de stationsbuurten gebeuren in verhouding nog steeds de meeste fietsdiefstallen. Het aantal winkeldiefstallen was nog nooit zo laag in de periode van het huidige zonaal veiligheidsplan. Er werden 61 winkeldiefstallen gerapporteerd in 2018.

Cijfers rond drugsbezit stijgen

Drugsdelicten stegen opmerkelijk van 273 gevallen in 2016 naar 415 in 2018. De toename situeert zich voornamelijk in het drugsbezit. Dit is te verklaren door de succesvolle resultaten van de eerste grootschalige drugscontroles op enkele grote festivals in onze zone. In 2018 werden in onze politiezone vier actieve plantages ontdekt en één plantage waarbij de productie al voorbij was of nog opgestart moest worden.

Fietsers betrokken bij verkeersongevallen

Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel bleef de voorbije jaren in onze politiezone stabiel. Van de 159 verkeersongevallen waren in 45 procent van de gevallen fietsers betrokken. De meeste ongevallen vonden plaats op de gewestwegen N18 en N71 en in Mol-Centrum. Bij 20 gevallen was er alcohol in het spel en bij één ongeval was er sprake van drugs. 26 procent van de ongevallen gebeurden in het weekend. We betreuren in 2018 in totaal vier ongevallen met dodelijke afloop.

Positieve ademtesten en intrekken rijbewijzen

Tijdens gerichte controles in 2018 legden 3.859 bestuurders in onze politiezone een ademtest af. Daarvan bleek 99 procent zich te houden aan het BOB-principe. 28 chauffeurs keken te diep in het glas. Vorig jaar werden in totaal 103 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken.

ICT-criminaliteit in opmars

Criminaliteit met ICT als middel en doelwit zit in de lift. In 2018 waren er in onze politiezone in totaal 147 misdrijven met een ICT of online element. Het gaat om verschillende fenomenen zoals informaticabedrog, internetfraude, betaalkaartfraude, phishing en shouldersurfing.

267 GAS-dossiers

In 2018 werden aanzienlijk meer GAS-boetes uitgeschreven dan in 2017. De GAS-ambtenaar behandelde in totaal 267 GAS-dossiers in 2018, een stijging van 48 procent ten opzichte van 2017. Het ‘verstoren van de openbare orde’ is nog steeds veruit de meest voorkomende overtreding, gevolgd door het negeren van aanwijzingsborden/parkeerverbod in natuurgebied en sluikstorten.

700 wapendossiers

Er werden in totaal 700 wapendossiers behandeld in 2018. Mensen met een vergunningsplichtig maar niet-vergund vuurwapen konden dit sinds maart 2018 aangeven bij de lokale politie. De nieuwe regularisatieperiode liep van 1 maart tot en met 31 december 2018. In de regularisatieperiode werden 83 wapens vrijwillig afgestaan en meer dan 100 illegale wapens geregulariseerd.

Meer info: lokale politie Balen-Dessel-Mol, 014 33 37 00