Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat denk jij? Gemeente organiseert Ideeënmarkt voor opstellen meerjarenplan

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 1 maart 2019

Bij de start van deze nieuwe beleidsperiode zitten we boordevol plannen, ideeën en voorstellen. Daarmee willen we de komende zes jaar van onze prachtige gemeente een nog betere plek maken.  Om dit te realiseren, gaan we ten rade bij onze inwoners. Stuk voor stuk experts die ongetwijfeld boordevol ideeën zitten. We nodigen hen uit te reageren op onze voorstellen én nieuwe ideeën aan te brengen. De ideeënmarkt in de Exporuimte van de Zwaan, Markt 28, op donderdag 14 maart is doorlopend open van 13.30 tot 21.30 uur. Nadien kan iedereen deelnemen aan de online ideeënmarkt via www.gemeentemol.be/watdenkjij.

2019 – het eerste jaar na de verkiezingen van 14 oktober – staat in het teken van het opstellen van een meerjarenplan 2020-2025. Dit plan vertelt wat we de komende zes jaar willen realiseren én hoe we dit gaan betalen. Eind dit jaar moet ons plan klaar zijn. Een plan maken begint met sterke ideeën. En daarvoor kijken we nu ook naar onze inwoners, want we maken samen #MooiMol.

Enkele ideeën voor #MooiMol

Wij brachten onze nieuwe voorstellen onder in zeven thema’s. Inwoners mogen hun mening geven over elk idee én zijn welkom om zelf voorstellen aan te leveren.

Let op: onderstaande ideeën vormen op dit moment onze meest concrete speerpunten voor verbetering en uitbouw van onze werking. Wat het gemeentebestuur dagelijks aanbiedt aan dienstverlening, is uiteraard veel ruimer.

1. Kansen voor alle inwoners
In onze gemeente krijgen alle inwoners voluit kansen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Dat geldt ook voor kinderen en jongeren, kansarmen, alleenstaanden, anderstalige nieuwkomers, ouderen, mensen met een beperking,…

Onze ideeën

 • Een sterk armoedebeleidsplan opstellen samen met mensen die écht weten wat het betekent om in armoede te leven
 • Babbelbanken waar senioren en buurtbewoners spontaan kunnen samenkomen
 • Verdere uitbouw van onze Seniorenantennes die bezoeken brengen aan oudere senioren
 • Huis van het Kind voor alle vragen over opvoeding
 • Nieuw jeugdhuis met polyvalente zaal op de site van Den Uyt
 • Aangepaste speeltoestellen voor kinderen met een beperking

 

2. Hoe kunnen we je van dienst zijn?

We ontwikkelen een volledig nieuw balieconcept waar onze inwoners snel en klantgericht worden geholpen.

Onze ideeën

 • Eén centraal balieplein met vijfminutenloket, themabalies en werken op afspraak
 • Een digitaal loket met voor elke dienstverlening een online alternatief
 • Een gratis telefoonnummer
 • Alle gemeentelijke zalen en locaties eenvoudig te huur
 • Ondersteuning voor wie een evenement wil organiseren in Mol

 

3. Samenleven in een groene, veilige, ondernemende en propere omgeving

In samenspraak met onze inwoners werken we aan een aangename woonomgeving. Dat geldt zowel voor het Centrum als de gehuchten.

Onze ideeën

 • Meer groene en open ruimte in nieuwe woonprojecten
 • Nieuwe verkavelingen alleen als er een woonbehoefte is
 • Vrijwaren open ruimte door een slimme verdichting van de gehuchtskernen
 • We werken nauw samen met de politie - en in het bijzonder de wijkagenten - om de belangrijkste veiligheidsbezorgdheden van onze inwoners aan te pakken.
 • Met prioriteit voor Berkebossen ontwikkelen we mogelijke locaties voor nieuwe KMO-zones.

 

 • Centrum
  • Boulevardpark als écht park
  • Herwaardering van de Wandelweg
  • Compact en aantrekkelijk handelscentrum met promobijdrage voor extra promotie
  • Open groen pleintje voor Schouwburg Rex met fietsenstalling
  • Groene invulling voor wandel- en fietsdoorsteek Santo Tomasplein – Statiestraat
  • Renovatie oud-gemeentehuis op de Markt tot trouwzaal en ceremonieruimte
  • Creatie van een Kunstencampus op de Zwaan voor beide academies

 

 • Gehuchten
  • Werk met een buurtbudget zelf mee aan een zorgzame, mooie en groene buurt
  • Meer sport- en spelterreintjes
  • Een sterke opvolger voor het Cultureel Ambassadeurschap
  • Herbestemming van de kerken van Achterbos, Rauw, Gompel, Ezaart, Donk en Ginderbuiten met inspraak voor de bewoners

 

4. Op de kaart als toeristische topper in Vlaanderen
Met onze Molse Meren en de abdij van Postel hebben we unieke toeristische troeven in handen. We willen doorgroeien tot een toeristische topper in Vlaanderen.

Onze ideeën

 • Onderzoek naar toeristisch onthaal- en belevingscentrum aan de Molse Meren
 • Verbeteren aanbod bewegwijzerde wandelingen en uitbouw wandeling rond Put van Rauw tot unieke toeristische troef
 • Onderzoek naar bijkomende toeristische fietsverbindingen
 • Herwaardering van onze zondagse dierenmarkt
 • Twee aantrekkelijke bivak- en jeugdkampplaatsen op De Maat en de Galbergen
 • Opfrisbeurt voor de omgeving rond de abdij van Postel

5. Mol rijdt duurzaam, veilig en vlot

Veilig fietsverkeer en openbaar vervoer krijgen onze absolute prioriteit. Daarnaast werken we aan een vlottere circulatie rond het Centrum. Auto’s zonder bestemming in het Centrum gebruiken de alternatieve routes. We weren vrachtwagens maximaal uit de dorpskernen.

Onze ideeën

 • Een doordachte derde Centrum Express-route om vanuit de gehuchten gemakkelijk naar het Centrum te rijden
 • Een verbindingsweg tussen N18 (Donk) en N118 (Retieseweg) om vrachtverkeer te weren uit de gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem
 • Een vlotte en veilige Westcirculatie (Keirlandse Zillen – Nijverheidsweg – Martelarenstraat – Nieuwstraat)
 • Een vlotte en veilige Oostcirculatie (Kapellestraat – Ginderbuiten – Toemaathoek)
 • Doordracht circulatieplan voor het Centrum voor een optimale bereikbaarheid
 • Verhogen capaciteit randparkings
 • Kritische analyse parkeertarieven en verdere parkeerdifferentiatie in het Centrum
 • Aanleg ontbrekende verbindingen in fietsroutenetwerk
 • Centrum aantrekkelijker maken voor fietsers

 

6. Taal als sleutel tot samenleven
Taal vormt de verbindende factor in onze samenleving. We helpen nieuwkomers en anderstaligen om vlot Nederlands te leren. Onze bibliotheek speelt in dit verhaal een belangrijke rol. 

Onze ideeën

 • De bibliotheek speelt als Taalpunt een centrale rol in de taalontwikkeling van anderstalige nieuwkomers
 • In samenwerking met de scholen ondersteunen en helpen we mensen om Nederlands te leren.

 

7. In 2030 stoten we 40% minder CO² uit
Met een grote ambitie werken we actief mee aan een duurzame toekomst en de realisatie van de klimaatdoelstellingen. De 40% CO²-reductie wordt gemeten ten opzichte van de uitstoot in 2011.

Onze ideeën

 • We blijven de realisatie van een geothermisch warmtenet op lange termijn ondersteunen.
 • We maken op termijn al onze gemeentelijke gebouwen energieneutraal door de installatie van zonnepanelen en te investeren in verwarming en verluchting zonder gebruik van fossiele brandstoffen.
 • We investeren in een vergroening van de gemeentelijke verplaatsingen zodat we hiervoor op termijn geen fossiele brandstoffen meer verbruiken.
 • We investeren verder in de omschakeling van de openbare verlichting naar energiezuinige LED-technologie.
 • We stimuleren eigenaars om hun huurwoningen energiezuinig te
 • We stimuleren de aankoop en verkoop van lokale producten.

 

Ideeënmarkt op 14 maart in De Zwaan

Geïnteresseerden die op een leuke manier willen kennismaken, zijn welkom op donderdag 14 maart tussen 13.30 en 21.30 uur op de ideeënmarkt in de Exporuimte van De Zwaan (Markt 28).

Iedereen krijgt de kans om op een interactieve manier zijn of haar mening te geven over onze voorstellen en thema’s. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe ideeën of bemerkingen.

Bezoekers van de ideeënmarkt krijgen ook de kans om vragen te stellen en in gesprek te gaan met onze beleidsverantwoordelijken en inhoudelijke experts.

Online ideeënplatform van 14 tot 30 maart

Wie bezet is op 14 maart kan ook online zijn mening geven. Registreer je dan nu op www.gemeentemol.be/watdenkjij.

Iedereen die geregistreerd is, kan van 14 tot 30 maart reageren op onze voorstellen of zelf nieuwe ideeën indienen. Inwoners hebben ook de mogelijkheid om te reageren op de nieuw aangebrachte ideeën van elkaar.

Des te meer overleg en discussie, des te beter. Wij zijn alvast benieuwd naar wat jullie denken!

Hulp nodig bij het online registreren of invullen?
Je kan terecht bij Digiweten (lokaal 5 in Ten Hove, Jakob Smitslaan 28):

 

 • dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag van 9 tot 12 uur
 • zaterdag van 9 tot 12 uur

 

Wat na de ideeënmarkt?

Alle reacties en ideeën worden zorgvuldig verwerkt door onze experts. Uiteraard is niet alles mogelijk en hebben we als gemeentebestuur financiële beperkingen. Er zullen soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt.

Vanaf maart tot en met september bespreken we welke ideeën en plannen we wanneer gaan realiseren. We stellen ons ontwerp van meerjarenplan eind september aan onze inwoners voor.

Dan krijgt iedereen - ook de adviesraden - nog een finale kans om feedback te geven. In december beslist de gemeenteraad definitief over het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 09 68, communicatie@gemeentemol.be