Naar inhoud
Gemeente Mol

Kan je initiatief tot 5.000 euro steun gebruiken? Klop aan bij het Lokaal Fonds

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 17 december 2018

Verenigingen, ondernemingen of individuen uit Mol kunnen vanaf nu bij de Stichting Lokaal Fonds financiële steun aanvragen. Enkel projecten en activiteiten met als thema cultuur, sport of welzijn komen in aanmerking. De financiering van het fonds is gekoppeld aan het verkrijgen van de vereiste vergunning voor de bouw van de oppervlaktebergingsinstallatie in Dessel vlakbij de gemeentegrens met Mol. Vraag steun voor je project aan op www.lokaalfonds.be!

Na jarenlange voorbereidingen, gaat het Lokaal Fonds nu effectief van start. Het fonds kwam er op aanvraag van lokale partnerschappen MONA en STORA. Zij stelden voorwaarden om de bouw van een bergingsinstallatie voor laag- en middelactief kortlevend afval (categorie A-afval) op hun grondgebied te aanvaarden. ‘Ik vraag ’t aan’ Verenigingen of andere initiatiefnemers uit Dessel en Mol kunnen vanaf nu bij de Stichting Lokaal Fonds financiële steun aanvragen voor hun projecten en activiteiten. Leden van onder andere de lokale fanfare en de jeugdbeweging vormen het gezicht van de campagne, de slogan ‘Ik vraag ’t aan’ zet verenigingen aan om een aanvraag in te dienen.

Voor wat, hoort wat
Om laag- en middelactief kortlevend afval op ons grondgebied te aanvaarden, moet er heel wat in de plaats komen. Naast voorwaarden die onder meer gaan over veiligheid, tewerkstelling en inspraak, vroegen de lokale partnerschappen de oprichting van een fonds dat de inwoners van de gemeenten Dessel en Mol op lange termijn ten goede zal komen. Het Lokaal Fonds ontvangt uiteindelijk maar liefst tussen 90 en 110 miljoen euro om lokale projecten en activiteiten te steunen.

Voorschot van 1 miljoen euro
Het Lokaal Fonds ontvangt de komende jaren een bedrag van ongeveer 110 miljoen euro. Omdat de vergunningsprocedure meer tijd in beslag neemt dan verwacht, werkt het Lokaal Fonds voorlopig met een voorschot van één miljoen euro. Hiermee kan het fonds alvast enkele kleinschalige projecten en activiteiten steunen.

Projectoproep Mol 2019.01
Vanaf maandag 17 december 2018 tot en met 17 maart 2019 zijn aanvragen uit onze gemeente welkom via www.lokaalfonds.be. Voor deze oproep komen enkel projecten in aanmerking binnen de sector cultuur, sport en welzijn, binnen de categorieën mini- en kleine projecten. Het maximum bedrag dat binnen deze oproep aan een project kan worden toegekend, is 5.000 euro. Projecten die in aanmerking komen voor deze oproep, moeten in de regio een meerwaarde bieden op vlak van levenskwaliteit en/of duurzaamheid en/of gemeenschapsvorming. Je kan zowel als vereniging, individu of onderneming een aanvraag indienen.

Wat is NIRAS?
NIRAS, de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, is sinds haar oprichting in 1980 verantwoordelijk voor het beheer van het radioactieve afval in België. De instelling heeft als taak de bevolking en het milieu doeltreffend te beschermen tegen de gevaren van radioactief afval.

Wat is MONA?
MONA vzw is het Mols Overleg Nucleair Afval, een partnerschap tussen de gemeente Mol en NIRAS. Zij werken samen om de Molse bevolking een stem te geven in de nucleaire problematiek. Zij worden betrokken bij de uitwerking van de bergingsinstallatie omdat de gekozen locatie vlak bij de grens tussen beide gemeenten ligt. Ook de Molse voorwaarden worden opgenomen in de uitwerking van het project.

Wat is STORA? STORA vzw staat voor ‘Studie-en Overleg Radioactief Afval Dessel’. In 2006 werd hun project door de regering verkozen als oplossing voor het laag- en middelactieve kortlevende afval. STORA blijft erover waken dat de bijkomende voorwaarden die de Desselaars gesteld hebben, uitgevoerd worden. Daarnaast informeert STORA de Desselaars over alle nucleaire zaken in de gemeente.

Meer info: Lokaal Fonds, info@lokaalfonds.be, www.lokaalfonds.be