Naar inhoud
Gemeente Mol

Geen stress meer voor inschrijvingen grabbelpas dankzij nieuwe lotingssysteem

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 30 november 2018

Om stress te vermijden bij ouders die hun kinderen willen inschrijven voor de grabbelpasactiviteiten voor de paas- en zomervakantie, werkt het gemeentebestuur voortaan met een lotingssysteem. Ouders hebben een week de tijd om het programma rustig te bekijken. Ze selecteren de gewenste activiteiten.  Na de loting maken we de toegekende plaatsen bekend via de webshop. Pas na betaling is hun kind effectief ingeschreven. De loting houdt geen rekening met  datum en uur van inschrijven.

Afgelopen jaren ondervonden heel wat ouders stress om hun kinderen in te schrijven voor grabbelpasactiviteiten van de paas- en zomervakantie. Lange digitale wachtrijen zorgden voor heel wat frustraties en technische problemen. Met een nieuw lotingssysteem wil het gemeentebestuur deze stress vermijden én elk kind een eerlijke kans geven om deel te nemen aan activiteiten.

Voor welke activiteiten passen we de loting toe?
De loting wordt enkel toegepast op activiteiten waarvoor meer kinderen zich kandidaat stellen dan het aantal beschikbare plaatsen (volzette activiteiten). Selecteer je een activiteit waarvoor voldoende beschikbare plaatsen zijn, dan kan je kind na de loting ook effectief deelnemen.

Hoe werkt het lotingssysteem?

  1. Ouders ontvangen de grabbelpasbrochure via de school van hun kind of kunnen de brochure downloaden op www.gemeentemol.be.
  2. Ouders hebben één week de tijd om de brochure rustig te bekijken.
  3. Ouders selecteren activiteiten voor de loting via de webshop. Hierbij houden we geen rekening met de volgorde van inschrijven.
  4. Wanneer de deadline voor inschrijven verstreken is, start de loting.
  5. Na de loting maken we de resultaten bekend aan de ouders. Ouders vinden in het winkelmandje van de webshop een overzicht terug van activiteiten waarvoor ze hun kind effectief kunnen inschrijven.
  6. De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling. Ouders krijgen hiervoor enkele werkdagen de tijd. Betalen ze te laat? Dan worden alle inschrijvingen geannuleerd.

Waarom werken we met een lotingssysteem?

  • Een loting vermijdt een inschrijvingspiek en neemt dus stress weg bij ouders.
  • Elke ouder krijgt rustig de tijd om het activiteitenaanbod te bekijken en de gewenste activiteiten te selecteren.
  • Elk kind kan slechts uitgeloot worden voor één volzette identieke activiteit die georganiseerd wordt op een aantal data. Dat wil zeggen dat een kind geen drie keer mag deelnemen aan een volzette activiteit waarvoor loting geldt. Bijvoorbeeld: de activiteit ‘slijm maken’ wordt georganiseerd op drie verschillende data. Je kan deze activiteit driemaal selecteren, maar je kind kan maar voor één van de data uitgeloot worden. Zit deze activiteit nooit vol, dan kan je kind wél op alle data deelnemen.
  • De loting gebeurt op basis van toeval. Het systeem zorgt wel voor een gelijke spreiding van volzette activiteiten over de kinderen die zich kandidaat stellen.

Wat met broers, zussen en niet-inwoners?

Het lotingssysteem houdt rekening met gezinsrelaties. Dat wil zeggen dat broers en zussen worden samengehouden. Ofwel kunnen ze allemaal deelnemen aan een activiteit ofwel niemand.

Niet-inwoners kunnen niet deelnemen aan de loting. Ze krijgen wel de kans om in te schrijven voor de open plaatsen na afloop van de loting.

Meer info: sportdienst, 014 33 05 14, sportdienst@gemeentemol.be