Naar inhoud
Gemeente Mol

Denk op 6 juni 2019 mee na over de toekomst van de kerk van Rauw

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 30 november 2018

We nodigen alle inwoners van Rauw en vertegenwoordigers van lokale verenigingen alvast uit op donderdagavond 6 juni 2019 in de refter van de gemeentelijke basisschool De Zandloper (Gemeenteheistraat) voor de startvergadering over het herbestemmingstraject van de kerk van Rauw. We starten stipt om 20 uur en hopen op een ruime aanwezigheid. Noteer deze datum in je agenda en schrijf alvast in: www.gemeentemol.be/herbestemmingkerkrauw

De kerk van Rauw werd in het kerkenplan aangeduid als een kerk die niet weerhouden wordt voor de eredienst. Het kerkenplan werd voor onze gemeente in 2016 unaniem goedgekeurd door de bisschop en de gemeenteraad. Deze beslissing betekent dat na 2024 een herbestemming voor de kerk van Rauw aan de orde is. Op dit moment is er nog niets beslist over de toekomst van het kerkgebouw. De herbestemming van het kerkgebouw verloopt volgens het afwegingskader dat de gemeenteraad in juni 2018 goedkeurde.

 

Startvergadering

We kondigen de startvergadering van 6 juni 2019 alvast aan op vraag van vele geïnteresseerden. Tijdens deze startvergadering krijg je toelichting over het kerkenplan en het afwegingskader dat in onze gemeente wordt gebruikt voor het herbestemmen van de kerken die niet meer worden gebruikt voor de eredienst. Daarnaast gaan we in kleine groepjes aan de slag om te kijken of in Rauw de behoefte en het draagvlak bestaan om het kerkgebouw een nieuwe, lokale invulling te geven.

 

Tijdens de startvergaderingen brengen we samen alles in kaart én kijken we of een vervolgtraject voor een nieuwe, lokale invulling is aangewezen.

 

Deelnemen?

Wil je aanwezig zijn en deelnemen aan de startvergadering? Schrijf je dan online in via www.gemeentemol.be/herbestemmingkerkrauw. Je kan ook telefonisch inschrijven via 014 33 07 11.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, communicatie@gemeentemol.be