Naar inhoud
Gemeente Mol

515 woningen staan op vermoedenslijst leegstand

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 26 november 2018

Op basis van een eerste volledige inventarisatie door het gemeentebestuur prijken 515 woningen op de vermoedenslijst leegstand. Deze lijst werd per cluster van gehuchten het afgelopen jaar overgemaakt aan intercommunale IOK. Op basis van deze lijst gaat IOK aan de slag voor een extra controle om te bepalen of de woning al dan niet in het leegstandsregister hoort. Wanneer een woning langer dan 12 maanden onafgebroken op deze lijst staat, dan betaalt de eigenaar een leegstandsbelasting. De eerste administratieve aktes die eigenaars informeert over een opname in het register, zullen eind november door IOK verzonden worden.

Met deze aanpak in samenwerking met intercommunale IOK pakt het gemeentebestuur leegstaand systematisch en kordaat aan. Door een actief en intensief beheer van het leegstandsregister zullen veel meer eigenaars in vergelijking met nu de jaarlijkse leegstandsbelasting moeten betalen. De belasting bedraagt 1.250 euro per eengezinswoning en wordt geïnd wanneer een woning op 1 januari minstens twaalf maanden op het leegstandsregister prijkt. Wanneer een woning twee opeenvolgende periodes van twaalf maanden op de lijst staat, dan verhoogt de belasting. Ook appartementen staan op de lijst.

 

Mensen en middelen

De initiële vermoedenlijst werd verkregen door het oplijsten van alle woonadressen waarop geen enkele bewoner is ingeschreven en eerste terreinbezoeken. Het gemeentebestuur voerde de onderzoeken voor de vermoedenslijst het afgelopen jaar systematisch uit, gehucht per gehucht. Per cluster van gehuchten werden deze lijsten goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en vervolgens overgemaakt aan IOK. Recent werd de laatste cluster van gehuchten goedgekeurd en naar IOK doorgestuurd.

 

Voor onze gemeente gaat het in totaal om 515 adressen. We geven een overzicht per gehucht:

 

 • Centrum : 217 wooneenheden
 • Achterbos : 48 wooneenheden
 • Millegem : 34 wooneenheden
 • Wezel : 33 wooneenheden
 • Ezaart : 31 wooneenheden
 • Rauw : 31 wooneenheden
 • Ginderbuiten : 28 wooneenheden
 • Sluis : 28 wooneenheden
 • Heidehuizen : 27 wooneenheden
 • Postel : 14 wooneenheden
 • Donk : 12 wooneenheden
 • Gompel : 12 wooneenheden

 

Akte van leegstand

In een volgende stap voert IOK op basis van deze vermoedenslijst een inspectie ter plaatse uit. Wanneer voldoende parameters van de woning bevestigen dat deze al minstens één jaar onbewoond is, leidt dit tot het opstellen van een administratieve akte.

 

Tijdens de inspectie wordt de buitenzijde van de woning bekeken vanaf het openbaar domein. Ook administratief wordt er gecontroleerd of er in het pand een onderneming gevestigd is of dat er eventueel bewoning is zonder inschrijving in het bevolkingsregister.

 

De akte van leegstand wordt vervolgens door IOK overgemaakt aan de betrokken eigenaar, waarna deze de mogelijkheid heeft om al dan niet bij IOK in beroep te gaan tegen de opname van zijn eigendom in het leegstandsregister. Eind november zullen de betrokken eigenaars van de gehuchten Postel, Gompel, Heidehuizen, Sluis en Millegem deze akte ontvangen. Nadien volgen de andere gehuchten.

 

Ook de aanvragen van eigenaars om bij bewoning van de leegstandslijst geschrapt te worden, zullen worden behandeld door IOK. Bij verbouwingswerken geldt onder bepaalde voorwaarden een uitstel. Alle concrete vragen omtrent individuele dossiers zullen dan ook door IOK worden beantwoord. Eigenaars kunnen hiervoor rechtstreeks IOK contacteren.

Meer info:

 • IOK, 014 58 09 91, leegstand@IOK.be
 • dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be